Cyklus Klasika Viva v loňském roce v rámci devíti koncertních sérií nabídl řadu souborů i sólistů. Na jaké interprety se mohou milovníci vážné hudby těšit v jubilejní sezoně 2010?
Pozvali jsme například vokální soubor Gentlemen Singers, který v letošním roce vystupoval také na adventním koncertu České televize. Přivítáme Prague Basson Band, kvarteto fagotů České filharmonie, zajímavý soubor Brahms Trio Prague a také například v Šumperku již dobře známý soubor Banchieri Singers.

Kolik koncertů s nimi chystáte uskutečnit?
V roce 2010 budeme náš cyklus rozšiřovat opět na další místa v kraji a také v Polsku, jednání nejsou uzavřena. Pokud by vše dobře vyšlo, mohlo by se pod hlavičkou Klasika Viva uskutečnit až 42 koncertů.

Můžete být konkrétnější? Na kterých místech by mohla v rámci Klasiky Viva vážná hudba znít?
V současné době jednáme velice intenzivně s Loučnou nad Desnou a s Nysou v Polsku.

Existuje klíč, podle kterého vybíráte jednotlivé umělce na festival vybíráte?
Ne. Interpret nejprve musí oslovit mě, pak věřím, že osloví i publikum. Nechceme být všední, unylí a nudní.

Kromě samotné Klasiky Viva pod hlavičkou vaší agentury fungují také Klášterní hudební slavnosti a loni premiérově také Šumperské preludium. Tímto krokem jste zaštítil nejdůležitější akce, které se v Šumperku v oblasti vážné hudby pořádají. Sledujete tím nějakou strategii?
Přiznám se, že nesleduji žádnou strategii. Když jsem začínal s Klasikou Viva v Šumperku, lidé byli nedůvěřiví. Nevěřili, že takový druh projektu bude někoho zajímat, že budou chodit lidé na koncerty. Já jsem tvrdohlavý člověk a věřil jsem, že lidé klasickou vážnou hudbu chtějí.
Klášterní hudební slavnosti byl pro mě jistý sen, který se splnil. Vždy jsem tíhnul k větším titulům, miluji starou hudbu a klášterní kostel je ideální. On se přímo nabízel. A když byl v létě prázdný, tak mě to zamrzelo. Jeden rok jsem se pokusil uspořádat koncert v rámci Klasiky, ale potřebovalo to jiný impuls. Proto jsem se pustil do festivalu.
Nabídka, abych se angažoval v Šumperském preludiu, přišla již před několika lety. Impuls nepřišel z mé strany a já jsem naznačoval, že pokud taková nabídka přijde, já ji neodmítnu, protože si vážím práce mých předchůdců. Teprve loni se podařilo sladit moje aktivity tak, abych byl schopen se v Preludiu angažovat. Připravil jsem dramaturgii a propagační materiály.

Budete šumperské festivaly vážné hudby propagovat jako jeden balíček?
Od letošního roku se bude Šumperské preludium konat pod hlavičkou projektu Klasika Viva komplet. Myslím si, že nemá smysl nabídku projektů klasické vážné hudby rozmělňovat. Zase tak velké město Šumperk není.

Šumperské preludium se profiluje jako festival mladých umělců. Sledují jednotlivé festivaly z trojice Klasika Viva, Klášterní hudební slavnosti a Šumperské preludium určitou dramaturgickou linii, aby si je posluchači spojili s konkrétním typem hudby nebo umělců?
Již dnes je jasné, že dramaturgie každého z projektů sleduje jinou linku. Klasika Viva by měla působit trochu didakticky, představovat umělce a skladatele ve velice pestrém a zajímavém sledu, Klášterní hudební slavnosti doplní svým zaměřením to, co Klasika nabídnout nedokáže a Šumperské preludium bude vždy dávat příležitosti mladým laureátům mezinárodních soutěží.

Působíte také jako manažer šumperského dětského pěveckého sboru Motýli. Mohl byste v krátkosti shrnout jejich činnost v letošním roce?
Šumperský dětský sbor je mimořádné těleso. Jednak jsem vždy nadšen z jejich práce na koncertních jevištích, protože výkony dětí jsou naprosto strhující, ale především zákulisní práce sbormistrů Tomáše Motýla a Heleny Stojaníkové je neuvěřitelná.
To ta moje práce jde potom skoro sama. Ale zase tak jednoduché to není.
V letošním roce má sbor za sebou řadu krásných zájezdů a koncertů. V květnu sbor absolvoval devítidenní zájezd do Švýcarska, v říjnu cestoval na tři koncerty na Slovensko a v prosinci jej čekal více než týdenní zájezd do Německa.

Jaké jsou plány sboru na příští rok?
Pro příští rok jsou plány samozřejmě velké, plánují se opět zahraniční zájezdy, ale všechno není pochopitelně jen prací agentury. Sbor je organismus, který fungoval dávno před příchodem naší agentury. Plány má jak sbor, tak i agentura a vždy se snažíme všechny naše představ ideálně sladit. Motýli budou v letošním roce po několikaleté odmlce opět zpívat na koncertech Klasika Viva. To je již jisté.

Hudbě se věnujete jako manažer. Hrajete sám na nějaký hudební nástroj?
Jsem violista, houslista. Tyto nástroje jsem vystudoval na základní umělecké škole, violu potom na konzervatoři i na Akademii múzických umění v Praze. Zažil jsem s violou krásná léta a rád se k ní vracím, když je trochu čas.

Který z hudebních skladatelů je vaším oblíbeným?
Mým nejoblíbenějším skladatelem bude jistě Georg Friedrich Händel, ale také miluju Martinů nebo Dvořáka. Záleží totiž na náladě.

ROMAN JANKŮ

Čtyřiatřicetiletý hudební manažer Roman Janků se narodil v Šumperku

Mezi lety 1989 a 1995 vystudoval pardubickou konzervatoř a v druhé polovině 90. let studoval obor viola na Akademii Múzických umění Praha

Kromě čtyřletého angažmá v Talichově komorním orchestru se profesně věnuje manažerskému povolání

Od roku 2000 je ředitelem pražské Agentury J+D, v témže roce zahajuje cyklus koncertů ve městech severní Moravy s názvem Klasika Viva

Od roku 2007 v Šumperku pořádá Klášterní hudební slavnosti, loni organizačně převzal festival Šumperské preludium

V současnosti je rovněž zástupcem ředitele Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka v Praze