Celý projekt je dílem pětice studentek Základní umělecké školy Olešská v Praze, které se pod vedením grafika Josefa Dudka připravovaly na studia na vysokých uměleckých školách.

Josef Dudek pochází z Lošticka, a tak sem studenty ve spolupráci s místním sdružením Respekt a tolerance přivedl. Sdružení jim už na vernisáži výstavy udělilo Cenu Terry Hass pojmenovanou podle židovské malířky žijící v Paříži, která dětství prožila v Mohelnici.

„Místní židovské památky mě přitahovaly již od mládí. Opakované pobyty se studenty na židovských hřbitovech a v synagogách, seznámení s příběhy a osudy lidí a studium materiálů a fotografií způsobilo, že jsme se po nějaké době cítili téměř jako členy společenství těch zmizelých lidí,“ řekl Josef Dudek. To se podle jeho názoru nejvíc projevilo na projektu Lavice.

Studentka Barbora Zadražilová umístila do schránek synagogálních lavic fotografie loštických obětí holocaustu a různé dobové předměty s cílem vyvolat dojem, jako by se ti lidé měli pro své věci vrátit. Z loňské výstavy zůstaly dnes v synagoze jen obrazy na hedvábí v oknech.

Soutěž výtvarných a literárních projektů Evropa ve škole má více než půlstoletou tradici, letos se koná v 35 zemích. Podle členky poroty Jany Skarlantové z Univerzity Karlovy je za úspěchem loštického projektu nejen neobvykle zvládnuté provedení a obsahová hloubka, ale také vliv pedagoga Josefa Dudka. „On totiž svoje studenty nejen učí, ale také povznáší. Proces výtvarného studia je v jeho hodinách propojen s vedením k pokoře, citu, toleranci a úctě k názoru ostatních,“ sdělila Skarlantová.

Studenti pod vedením Josefa Dudka už v těchto dnech připravují další plenér v loštické synagoze. Po návratu ze studijního pobytu v Německu začnou s vlastní tvorbou pro výstavu, která bude mít vernisáž v říjnu.