Přibližuje bojovou cestu praporů 93. pěšího pluku, v jehož řadách působilo mnoho mužů ze Šumperska. Jeden z praporů nesl přídomek šumperský, protože sídlil v šumperských kasárnách. Byl zde umístěný i takzvaný náhradní prapor, který sloužil k doplňování ztrát původní jednotky ze záloh. Výstava se věnuje také 13. zeměbraneckému pluku olomouckému, v němž bojovalo mnoho vojáků z Mohelnicka.

„V 93. pěším pluku bojoval i můj dědeček. Působil nejdříve v Srbsku a potom už stabilně v Itálii. Výjimkou bylo jen několik měsíců, kdy se po Brusilovově ofenzivě začaly hroutit rakouské pozice na východní frontě a pluk byl poslán vyztužit obranu. Pak se ale vrátil zpět do Itálie," řekl autor výstavy, historik Zdeněk Doubravský.

Na italské frontě zažívali vojáci kruté boje na řece Soča. „Bojovali v krasové oblasti, kde když vybuchl granát, tak létaly nejen střepiny, ale i stovky kamenů," připomněl Zdeněk Doubravský.

Vojáci 13. zeměbraneckého pluku bojovali až do jara 1918 na východní frontě. Pak je přesunuli také do Itálie, kde utrpěli těžké ztráty při ofenzivě na řece Piavě.

Krutost Velké války dodnes připomínají pomníčky padlým, které jsou snad v každé vesnici. Výstava v mohelnickém muzeu bude k vidění do 19. dubna.