A jak je Jiří Hrubý oddaný tanci, tak jsou jeho přátelé a příznivci oddáni jemu. Videoprojekce fotografií z dob dávných i nedávných proběhla za naprostého soustředění početného publika, proslovy detailně připravené, sfouknutí svíčky a jako hlavní dar dvoutýdenní zájezd do Egypta, místa, které si Jiří Hrubý oblíbil. A několikrát potlesk.

„Je to tak milé,“ opakoval mistr Hrubý. Slávu si evidentně užíval, častokrát rozesmál nabitý sál, když glosoval fotografie mapující jeho kariéru.

„Když vás tady všechny vidím, tak mám velikou radost. Vím, že mnozí z vás kvůli mně přijeli z veliké dálky. A toho si moc cením. Prožili jsme toho spolu hodně, viďte? A občas jsme se i nepohodli, ale bylo to vždy pro dobrou věc. Vím, že to víte. Tanec nás navždy spojil,“ promluvil ke „svým“ Jiří Hrubý.

Toho pak čekal ještě jeden úkol: přebírat dárky a gratulace, na které bylo třeba vystát frontu.