Nejen osobnost doktorky Horákové, ale i osudy dalších odsouzených v největším vykonstruovaném monstrprocesu padesátých let si UP připomněla v sobotu a v dalších dvou dnech videoprojekcí na budovu děkanátu právnické fakulty, bývalého sídla Okresního výboru KSČ na třídě 17. listopadu.