Dnes devětapadesátiletý muž žije v jesenickém Centru sociálních služeb od prosince 2015. Smlouvu s ním Centrum uzavřelo na rok, i když nesplňoval věkový limit pro přijetí. Zohlednilo fakt, že muž trpící roztroušenou sklerózou žil ve sklepě domu obývaného jednou z dcer a manželkou, s níž byl podle svých slov ve válečném stavu. Odkázán byl na pomoc přátel a v pracovní dny na pečovatelskou službu. O víkendech však zůstával zcela bez pomoci, což jej ohrožovalo na životě.

Smlouvu s ním Centrum opakovaně prodlužovalo. Poslední dodatek vypršel v září 2017. Další muž nepodepsal, protože nesouhlasil s podmínkou, že by po jeho uplynutí měl Centrum opustit. Zástupci Centra muži nabízeli pomoc s hledáním vhodného zařízení, on však stěhování odmítal.

Vánoční koleda, kterou zábřežští muzikanti s kapelami O5 a Radeček a Stracené ráj zahráli v Jeseníkách a na Bouzově.
Ta se povedla! Působivou koledu z Jeseníků a Bouzova viděly už tisíce lidí

Případ se tak dostal k Okresnímu soudu v Jeseníku. Ten nařídil muži do dvou měsíců vyklidit pokoj, ve kterém žil.

„Stěžovatel u jemu poskytované sociální služby nesplňuje podmínky pro příslušnost k cílově skupině, a to nejen věkem, ale ani nutným rozsahem péče. Ta je totiž podstatně časově a finančně náročnější než u jiných uživatelů sociální služby,“ tlumočil konstatování okresního soudu ve svém nálezu ten ústavní.

Muž se následně odvolával ke krajskému a Nejvyššímu soudu, oba verdikt toho okresního potvrdily. Případ nakonec skončil u soudu Ústavního. Muž tvrdil, že soudy nižších stupňů svými verdikty porušily jeho základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod a řadou mezinárodních smluv.

Zásadní důkaz

Podle Ústavního soudu je verdikt okresního soudu v pořádku, to však neplatí v případě závěru soudu krajského. Ten se totiž nezabýval zásadním důkazem, který mu muž předložil. Jeho dcera kontaktovala více než dvacet sociálních zařízení. Z jejich odpovědí vyplynulo, že buď nejsou na péči o člověka s takovým věkem či zdravotním postižením vůbec nastavena, nebo nemají volnou kapacitu. Lůžka se přitom uvolní nejdříve za půl roku.

„Ústavní soud nezpochybňuje okolnost, že se stěžovatel dosud stavěl k zajištění alternativního poskytovatele sociálních služeb více než liknavě, a to i tehdy, když si byl vědom časového omezení ubytování,“ uvedla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.

Školák Jan Sokol ze Šumperka zachránil své mamince život.
Školák, který zachránil mamince život: Špatně dýchala, zavolal jsem záchranku

„Na druhé straně však nelze přijmout přístup krajského soudu, který akceptuje závěr okresního soudu ohledně povinnosti vyklidit pokoj stěžovatelem do dvou měsíců, byť z důkazů navržených v odvolacím řízení jednoznačně plyne, že tento časový horizont je v podstatě nemožný. Stěžovatel se tak ocitá v situaci, kterou není schopen sám smysluplně a efektivně řešit,“ dodala.

Věc tak Ústavní soud vrátil krajskému. Ten bude při svém dalším rozhodování povinen řádně vyhodnotit důkazy předložené mužem v odvolacím řízení, a to z hlediska jeho reálné možnosti si zajistit odpovídající náhradní sociální službu v přiměřené době.

Nepříjemná situace

Pro ředitele Centra sociálních služeb Jeseník Jana Rottera je celá situace velmi nepříjemná.

„Od roku 2017 ten pán nemá smlouvu, ta se prodlužovala, aby se situace řešila, neřešil však nic. Od té doby jsme věc řešili soudně, aby se právně dotáhla. Finance bohužel narůstají, ten člověk u nás stále je a my s tím nenaděláme nic,“ řekl.

Zdeňka Dvořáková Kocourková při své výtvarné práci.
Malovala večerníčky na zdi pokojů. Trestný čin to není, rozhodl soud

Ředitel Rotter připomenul, že se stále jedná o člověka, který potřebuje péči.

„Máme se o něj starat tak, aby nebyl krácen na zdraví a životě. Činíme to ještě lépe, než říká suchá dikce zákona, myslím, že se o něj staráme dobře. K situaci se ale nestaví tak, jak by vyžadovala. Měl by si podat žádost o přijetí do dvou, tří zařízení, která by mu po nějakém čase jistě vyhověla. Bohužel to ale tak není. Tato nepříjemná situace trvá dlouho a bohužel nevidím řešení v řádu týdnů. Doufejme, že se to příští rok nějak posune,“ dodal.