„Pětatřicetiletá žena a její o dva roky starší druh od loňského školního roku neplnili své rodičovské povinnosti. Nezajistili řádnou školní docházku svých dětí, nošení základních pomůcek, nepodepisovali žákovské knížky a nedohlíželi na čistotu dětí před odchodem do školy,“ informovala mluvčí jesenické policie Tereza Neubaerová.

Místo rodičů nad úkoly a učením se školáky seděli sociální pracovníci, všechny tři děti navíc za první pololetí školního roku nasbíraly 168 neomluvených hodin.