„Chovatelka v období mimo pastevní sezonu na své farmě nezajistila dostatečné množství krmiva pro chovaný dobytek. U šedesáti kusů skotu došlo k výraznému zhoršení stavu, který vedl ke spontánnímu úhynu i nutné porážce,“ uvedla mluvčí policie Jiřina Vybíhalová.

Podle kriminalistů si žena musela být vědoma, že kvůli aktuální finanční tísni není schopna krmivo pro dobytek opatřit.

Případem se policie začala zabývat na podnět krajské veterinární správy. Ta se případem začala zabývat na základě oznámení jatek z Pardubického kraje, která upozornila na vyhublé a zkonfiskované tři kusy skotu.

"Při kontrole se zjistilo, že skot je v méně dobrém výživném stavu. Následně bylo administrativní kontrolou zjištěno, že v uvedeném chovu uhynulo od začátku roku 2019 dvaadvacet kusů skotu," uvedl Petr Vorlíček ze Státní veterinární správy.

Veterináři v březnu věc postoupili policii.
Zbylý skot na farmě zůstal a díky venkovní pastvině je údajně již v dobré kondici.