„Kontrolou prošlo šest zaměstnavatelů a prověřeno bylo čtrnáct osob. Poznatky, které kontroloři na místě zjistili, ukazují, že dvě kontrolované firmy umožňovaly vykonávat nelegální práci. V jednom případě bylo pak zjištěno, že zaměstnavatel vykonává takovou činnost, která neodpovídá jeho živnostenskému oprávnění,“ informoval o výsledcích ředitel šumperského úřadu práce Ivo Bartl.

Pokud se podaří zjištěné skutečnosti zaměstnavatelům prokázat, hrozí jim pokuta až do výše pěti milionů korun. O zaměstnavateli, který vykonával činnost v rozporu s oprávněním k podnikání podle živnostenského rejstříku, bude úřad práce informovat příslušný živnostenský úřad.