„K přeshraničnímu styku slouží velký počet míst, sloužících k přechodu státní hranice, a to jak přes silniční přechody, tak i pro pěší turisty, případně cyklostezky. S tím souvisí problematika distribuce prekurzorů, léků sloužících k výrobě pervitinu, dále do vnitrozemí, přičemž není v silách policie tomuto zabránit. K tomu nahrává skutečnost, že zakoupit jakékoliv množství léků v polských lékárnách není vůbec žádným problémem," uvedla Andělová. Podotkla, že spolupráce s polskou policií není v tomto směru na takové úrovni, jakou by si čeští policisté představovali.

Do drogové problematiky na Jesenicku se podle policistů promítá také sociální situace v regionu. „Mladí lidé nemají práci, často se ji ani nesnaží hledat a v souvislosti s tím mají spoustu volného času, který pak věnují experimentování s drogami," míní Andělová.

Případům nahrávají také klimatické podmínky regionu, které svědčí pěstování konopí, jež je v regionu nejsnáze dostupnou drogou. Vzhledem k rozloze a členitosti regionu je podle policistů možné pěstovat tyto rostliny na jakémkoli poli s kukuřicí, v remízcích, zahrádkách a jiných těžce dostupných místech.

„Není v silách policie obsáhnout všechna místa, kde se pěstuje tato rostlina obsahující THC," dodala Andělová. V regionu se podle ní daří také lysohlávkám, houbám obsahujícím halucinogenní látky, s nimiž mladí lidé také experimentují.

Loni vyšetřovali policisté na Jesenicku 21 případů související s drogovou trestnou činností, v roce 2011 to bylo 17 případů. Na trestné činnosti se podílelo 27 lidí, z toho 25 mužů a dvě ženy.

Jesenická policie dnes zároveň zveřejnila, že loni zaznamenala 921 trestných činů, což je proti předchozímu roku pokles o osm procent. Policistům se naopak dařilo v objasněnosti, ta narostla o čtyři procenta na více než 64 procent.