Ještě před příjezdem policistů je vysvobodila, lapení do pasti zvířata přestála bez úhony a utekla zpět do přírody.

„Nejednalo se o jediné nástrahy, které pytlák políčil. Kolem oplocení v katastru Jeseníku, části Bukovice, nastražil celkem pět kovových ok z vázacího drátu. Po pachateli policisté pátrají,“ uvedla mluvčí jesenické policie Tereza Neubaerová.

Pokud by barbarský pachatel skutečně dvě srnky upytlačil, podle sazebníku minimálních hodnot by místnímu mysliveckému sdružení způsobil škodu skoro 30 tisíc korun. Vzhledem k výši škody by se již jednalo o trestný čin pytláctví.

Podle Martina Řehy z odboru životního prostředí jesenické radnice, který má na starosti myslivecké spolky, jde zatím o ojedinělý případ. Před časem bylo pytlačení zaznamenáno například u Zlatých Hor, kdy muž nechal srnu strhnout svým loveckým psem.

„Nástrahy kovových ok, ve kterých zvěř uvízne hlavou, představují trýznivou smrt, srna se v horším případě uškrtí. Pachatel zřejmě lokalitu dobře znal, protože tam myslivci neloví, ale srny se tam pohybují,“ vysvětlil Martin Řeha.

Každý legálně ulovený kus zvěře musí obsahovat kovovou plombu a také průvodní lístek se základními údaji. Zvíře musí být také prohlédnuto veterinářem. Do nepříjemností se ale také může dostat řidič, který srnu srazí a pak si zvíře odveze. Pokud si šofér chce kompenzovat pomačkané plechy srnčími pochoutkami, vystavuje se rovněž stíhání z přečinu pytláctví. V případě takové nehody by měl každý motorista volat policii, která má kontakty na příslušný myslivecký spolek. Myslivci pak zvíře převezmou.