Stavba polní cesty začala loni v létě. Prováděla ji obecní společnost Malínská provozní. „Na šířku čtyř až pěti metrů odtěžili ornou půdu. Do výkopu hlubokého půl až jeden metr pak začali navážet stavební odpad. Vše se navíc provádělo bez stavebního povolení a souhlasu majitelů okolních pozemků," řekl opoziční zastupitel Martin Langer, který na případ upozornil.

Po dobu stavebních prací také pořizoval fotodokumentaci. Tu předložil spolu se svou stížností České inspekci životního prostředí. „Mezi stavebním materiálem byl i eternit, kabely nebo kusy betonu," podotkl Martin Langer.

Tehdejší starosta a nynější místostarosta Josef Minář částečné pochybení připouští. „Do spodní vrstvy cesty jsme potřebovali hrubý materiál, protože je pevnější, teprve nahoru se sypal drcený. Obecní cesty jsme vždy dělali stejným způsobem. Problém je v tom, že rozdrcená cihla je stavební materiál, ale celá cihla je odpad. Bagr to srovnal, ale to zase není certifikovaný drticí stroj. Je to slovíčkaření," uvedl Josef Minář.

Bývalý starosta také odmítá, že by se sem navážel nebezpečný odpad. „Lidé té stavby občas využili a navezli sem nějaký svůj odpad. Pokud se mezi materiálem našlo něco závadného, pracovníci Malínské provozní to vždy vybrali a odvezli do našeho sběrného dvora," dodal tehdejší starosta.

Podle zákona ale odpovědnost nese majitel pozemku, případně stavitel. Kritici postupu obce navíc mají k dispozici fotografie, kde je vidět, že sem zajížděla i auta cizích firem, nejen obecní společnosti.

Další problém je podle opozičních zastupitelů s pozemkem bývalé pískovny, kam obec dočasně naváží zeminu například z výkopů. „Dříve zde byla obecní skládka, která se v polovině devadesátých let asanovala a materiál byl odvezen do Rapotína. Vysázely se tam stromy a zasela tráva. Teď tam jsou ale tisíce tun odpadu. Za posledních asi šest let to hodně narostlo," tvrdí Martin Langer.

Podle Josefa Mináře ale nejde o nic nelegálního. „Máme povolení na ukládání až třiceti tisíc kubíků zeminy z výkopů na stavbách, které Malínská provozní provádí. Vozit zeminu na skládku do Rapotína je zbytečný luxus," řekl nynější místostarosta obce.

Upozornil, že i tady se občas stávalo, že sem někdo navezl svůj odpad například malotraktorem nebo multikárou, protože místní vědí, jak se do tohoto prostoru dostat. „Vždy jsme to ale zase odvezli. Je nesmysl, že je to skládka, zbytečně bychom si dělali potíže. Provozujeme sběrný dvůr, třídíme odpady a na ekologii dbáme," oponuje Josef Minář.

Podle projektu má ale obec v lokalitě pískovny vydáno územní rozhodnutí jen na terénní úpravu, ne úložiště stavebního odpadu.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) potvrdila, že se podnětem zabývá. „Inspekce provedla v obci Nový Malín kontrolu a v rámci ní byla provedena místní prohlídka obou pozemků. Vzhledem k tomu, že kontrola nebyla předem ohlášená, nebyly jí ze strany obce předloženy všechny požadované doklady. V současné době je podnět stále v šetření," sdělil ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci Radek Pallós.

Sankce za případné porušení zákona mohou být hodně vysoké. Pokud inspekce zná původce, který neoprávněně nakládal s odpadem a uložil ho jinde než v zařízeních k tomu určených, může právnické osobě udělit pokutu až do výše padesáti milionů korun.

Pokud by se ukázalo, že na polní cestě nebo v bývalé pískovně je materiál, který tam nemá co dělat, může inspekce životního prostředí také nařídit jeho odtěžení. Je možné i dodatečně vydat územní rozhodnutí a tím dodatečně zlegalizovat výstavbu obecní cesty. To by ale už řešil příslušný stavební úřad a musela by se s tím ztotožnit i inspekce životního prostředí.

Kritici postupu vedení obce teď zvažují, že podají podnět i na policii. „Už teď je jasné, že obec dostane pokutu. Případná likvidace by stála miliony. Jsme rozhodnuti, že podnět podáme, pokud nebude konat starosta Felkl, který je s problémem detailně seznámen a ze zákona konat musí, aby se nestal spoluviníkem," uzavřel Martin Langer.