„Od ledna do května letošního roku vykázali policisté ze společného obydlí v celém Olomouckém kraji čtyřicet sedm lidí. V minulém roce to bylo pouze šedesát případů za celý rok,“ uvedl mluvčí krajské policie Michal Pižurin.

Poslední incident řešili policisté v úterý, kdy za opakované fyzické a verbální napadání skončil v cele čtyřiačtyřicetiletý muž z Mohelnice.

„Policistům musel odevzdat klíče a deset dní se nesmí k bytu ani přiblížit,“ řekl mluvčí šumperské policie Josef Bednařík.

Aby byl případ kvalifikován jako domácí násilí, musí splňovat čtyři podmínky. „Musí jít o osoby blízké, například jsou to manželé, partneři nebo rodinní příslušníci. Role agresora a oběti musí být jasně dané a nesmí se střídat. Incidenty, při kterých se dva lidé hádají a role se střídají, nejsou domácím násilím,“ vysvětlil Bednařík.

Další podmínkou je eskalace násilí. Posledním znakem je fakt, že se násilí odehrává v soukromí, za zavřenými dveřmi.

„Pokud jedna z těchto podmínek není splněna, nemůžeme případ kvalifikovat jako domácí násilí, ale pouze jako přestupek proti občanskému soužití,“ uvedl Bednařík.

Domácí násilí se neprojevuje jen fyzickým nebo slovním napadáním, ale i vyhrožováním, zákazem kontaktu s okolím nebo zamezením přístupu k penězům. Týrané ženy se navíc často bojí kontaktovat policii ze strachu před agresorem. Letos však odhalených případů výrazně přibývá.

„Lidé vidí, že policisté v této oblasti konají. Oběti se zároveň nebojí obrátit na policii,“ vysvětluje si vysoký nárůst případů Bednařík.

„Jestliže je žena fyzicky napadena, měla by ihned zajít na prohlídku k lékaři, vyžádat si od něj lékařskou zprávu a předat ji policii,“ vysvětlil Bednařík. Policisté tak získají potřebný důkaz, který jim může pomoci v dalším vyšetřovaní.

Od ledna letošního roku museli šumperští policisté řešit přes sto případů s prvky domácího násilí. Možnost vykázat násilníka z domu mohou policisté od roku 2007. Městská policie tuto pravomoc nemá. V případě domácího násilí je třeba incident nahlásit na Policii ČR.

Kam zajít pro pomoc? Pomůže policie, intervenční centrum i azylový dům

Pomoc obětem domácího násilí nabízí několik institucí. Kromě policie se mohou obrátit na intervenční centrum, azylový dům nebo poradnu pro rodinu.

Intervenční centra jsou v každém krajském městě a poskytují základní informace a služby obětem domácího násilí.

„Pomáháme zorientovat se v systému sociálních služeb, zprostředkujeme spojení s lékařem, psychologem nebo právníky,“ řekla Ivana Svozilová z Intervenčního centra v Olomouci, které má pobočky v Šumperku a v Jeseníku.

„V Jeseníku máme kolegyni, která pracuje každý den. Do Šumperka jezdíme každý pátek. Naši právníci jsou v poradně od desáté do jedné hodiny,“ připomněla Svozilová.

V případě vykázání ze společného obydlí musí policie do čtyřiadvaceti hodin kontaktovat nejbližší intervenční centrum. Do tří dnů musí policista zkontrolovat, zda ohrožená i vykázaná osoba dodržují své povinnosti.

Ženám, které se chtějí od svého partnera odstěhovat, ale nemohou najít bydlení, může pomoci azylový dům. V Šumperku ho provozuje společnost Pontis, která poskytuje sociální služby i v dalších oblastech. Týraným ženám může pomoci i vyřídit sociální dávky, zajistit bydlení, pomoc psychologa nebo lékaře.

„V azylovém domě máme čtrnáct samostatných bytů, ve kterých mohou bydlet ženy i s dětmi. Smlouvy na bydlení uzavíráme na tři měsíce, ale délka pobytu se může prodloužit až čtyřikrát. Nejdéle tak u nás mohou zůstat na jeden rok,“ řekl vedoucí azylového domu v Šumperku Jiří Novák.

Průměrně tráví v azylovém domě ženy s dětmi půl roku. „Snažíme se, aby zde bydlely co nejkratší dobu. Pomůžeme jim vyřešit problém a postavit se na vlastní nohy,“ doplnil Novák.

Pro akutní případy slouží jeden krizový byt. „Ten je k dispozici jen na týden, během kterého se snažíme lidem pomoci najít nové bydlení, spojit se s lékařem, případně policií, nebo vyřídit sociální dávky,“ uvedl Novák.

Zájem o bydlení v azylovém domě je vyšší, než je jeho kapacita. Pracovníci tak musí žádosti posuzovat a byty přidělit podle potřebnosti.

„Naléhavost žádostí posuzujeme podle bodového systému. Každá okolnost, kvůli které žena nemá kde bydlet, má svou bodovou hodnotu. Čím více bodů žádost nasbírá, tím potřebnější případ to je,“ vysvětlil fungování systému Novák.

Dům v ulici Gagarinově v Šumperku funguje nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně. Neslouží nejen obětem domácího násilí, ale všem rodičům s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení.

Kam se obrátit o pomoc?

Olomouc – Intervenční centrum – Středisko sociální prevence Olomouc. Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc. Tel.: 585 754 736

• Šumperk – Poradna pro rodinu. M.R. Štefánika 20, 787 01 Šumperk. Tel.: 583 213 141

• Jeseník – Poradna pro rodinu Jeseník. Dukelská 436, 790 01 Jeseník. Tel.: 584 414 035

• DONA linka – nepřetržitý provoz – 251 511 313

Jan Suchomel