Za vydání plagiátu - Zlaté knihy bájí a pověstí (2007) - jej soudkyně prostějovského okresního soudu Ivona Otrubová poslala na šest měsíců do vezení s patnáctiměsíčním odkladem, pokutě třiceti tisíc korun, náhradě způsobené škody ve výši zhruba devadesáti tisíc korun a propadnutí zbylého nákladu knihy.

„Vydáním Zlaté knihy bájí a pověstí, v níž jste použil bez svolení dědiců autorských práv texty, ilustrace a kresby, jste se dopustil porušování autorského práva. Mám za to, že jste se jejím nákladem snažil získat prospěch,“ zdůvodnila rozsudek soudkyně Otrubová.

Dodala, že našla jedinou polehčující okolnost. „Před spácháním činu jste vedl řádný život,“ pronesla.

Rozsudek ještě není pravomocný. Jak Milar, tak protistrana, potomci ilustrátora Huga Šilberského a spisovatele Martina Strouhala, jejichž díla Milar bez svolení převzal, či státní zástupce, se mohou do osmi dnů od vynesení rozsudku odvolat.

„Ponechávám si lhůtu na rozmyšlenou. Další vyjádření vydám až po poradě se svým zástupcem, doktorem Augustinem,“ uvedl Josef Milar po skončení líčení.

Právnička Jana Špičková zastupující poškozené byla s rozsudkem spokojena, stejně jako státní zástupce Ondřej Frgal. Přesto si také ponechali možnost odvolání.

Část potomků spisovatele Martina Strouhala žije v Zábřehu. Je mezi nimi i autorův vnuk, který po dědovi zdědil jméno.

„Jsem rád, že soud vinu Josefa Milara uznal. K soudu ale vůbec nemuselo dojít, kdyby Milar přistoupil na dohodu, kterou jsme mu už v roce 2007 nabízeli. Chtěli jsme finanční náhradu za zneužití autorských práv a stažení knihy z prodeje. Josef Milar ale chybu nikdy neuznal. Drzost, s níž vydával cizí dílo za své, mi připadá neuvěřitelná,“ řekl zábřežský filmař Martin Strouhal.

Dodal, že situace byla pro rodinu o to složitější, že v roce 2007 chystala společně s nakladatelstvím Veduta Štíty nové vydání knihy Báje a pověsti. „Příležitostí bylo sté výročí dědova narození. Měli jsme obavy, že Veduta od vydání odstoupí. Nakonec kniha vyšla a měla úspěch,“ uvedl Struhal.

Josef Milar vydal knihu Zlatých bájí a pověstí, jež obsahuje dvaaosmdesát povídek, koncem června roku 2007. Slavnostního křtu se účastnila nejen řada regionálních politiků, ale i šéf poslanecké sněmovny Miloslav Vlček (ČSSD).

Pár týdnů poté jej kontaktovali dědicové autorských práv spisovatele Martina Strouhala a ilustrátora Huga Šilberského. Knihu označili za nelegální opis části děl jejich předků, sbírek Bájí a pověstí a Kytice pověstí.

Protože se s Milarem nedohodli na mimosoudním vypořádání, obrátili se na podzim roku 2007 na soud. Před rokem pak byl Milar policií obviněn z trestného činu porušování autorského práva a v lednu letošního roku pak i obžalován.

„Prošetřování si vyžádalo tři znalecké posudky. Zjistilo se, že Milar sedmasedmdesát procent textu přepsal bez svolení od jiného autora, pětašedesát ilustrací v knize pak opět bez dovolení zkopíroval či překreslil. V publikaci ale byly nalezeny i Milarovy vlastní kresby,“ tlumočil Frgal výsledky zkoumání sporné publikace.

Znalci pak hovořili i včera u soudu. „Všichni tři jsme se shodli, že se Milar dopustil plagiátorství. Je to ojedinělé, když všichni znalci mají na věc stejný názor,“ nechal se slyšet jeden z nich, patentový zástupce a soudní znalec Petr Přehnil.

Milar tak musí vyplatit za nedovoleně převzaté texty Milaně Kolářové a Martinu Strouhalovi po zhruba dvanácti tisících, Aleši a Hugu Šilberským za ilustrace dohromady sedmdesát tisíc.

Radim Havlík a Stanislava Rybičková