Obžalovaná je bývalá pokladní městské firmy Martina Vařáková, která ovšem svou vinu popírá.

Zmizení částky 3,8 milionu korun ovšem vysvětlit nedokázala.

Policisté prokázali, že peníze se v PMŠ ztrácely v letech 2006 až 2015.

„Jednalo se o takzvané dvojí platby, kdy dodavatelské firmy dostaly od PMŠ peníze za faktury převodem na účet, ale pak ještě obžalovaná stejnou částku vyzvedla z pokladny a ta už k firmě nedošla. Druhý způsob byl ten, že hotovost vratných kaucí přímo složené v PMŠ se do pokladny vůbec nedostaly,“ uvedl státní zástupce Zdeněk Wiesner.

Pokyny externí pracovnice?

Martina Vařáková pracovala v PMŠ od roku 1996, o nesrovnalostech v účetnictví se podle svých slov dozvěděla až v roce 2015.

„Předtím bylo vše v pořádku, každý rok se prováděl audit,“ řekla Martina Vařáková.

Zároveň se snažila soud přesvědčit, že pracovala podle pokynů externí pracovnice, která vedla účetnictví.

Ta jí prý také někdy dávala pokyny k vystavení dokladů. Přístup ke kase a klíče od ní měla ovšem pouze Vařáková.

Na dotaz soudkyně Jany Švaňhalové, kde jsou tedy peníze, odpověděla obžalovaná velmi stručně. Prý neví.

Faktury zaplatili převodem, ale hotovost zmizela

Faktury, které byly propláceny převodem, a následně stejná hotovost zmizela z pokladny, se týkaly například firmy, která se v Šumperku stará o městkou zeleň.

Podvodné transakce byly spojené také se společnosti zajišťující úklid ulic i Lesním statkem Třemešek, který hospodaří v městských lesích.

U soudu vypovídali rovněž zástupci firem, které v PMŠ skládaly různé vratné kauce. Ty se týkaly stavebních prací, které zasahují do městského majetku. Jedná se například o výměnu rozvodů.

PMŠ peníze vrací, až když zkontroluje, že rozkopaný chodník či ulice je zase v původním stavu.

Někteří svědci uvedli, že kauce jim navráceny nebyly, jiní naopak, že ano.

Machinace vyšly najevo při inventuře

Jak uvedl ředitel PMŠ Patrik Tomáš Pavlíček, machinace vyšly najevo až při neplánované inventuře v roce 2015.

„Té ale předcházela ještě jedna předem ohlášená kontrola, při té bylo všechno v pořádku,“ řekl Patrik T. Pavlíček.

V té době byla Martina Vařáková v pracovní neschopnosti, skříňku s pokladnou tehdy za přítomnosti vedení PMŠ a městské policie otevřeli hasiči.

Když se ukázalo, že se podezřelé nesrovnalosti týkají částek v řádu statisíců, na Martinu Vařákovou padlo trestní oznámení.

Policie kauzu vyšetřovala déle než rok a spis má více než tisíc stran.

Výše škody během mravenčího prověřování nabobtnala skoro ke čtyřem milionům korun.

Šperlich odmítl vypovídat, má blízký vztah

Soud bude pokračovat 14. března a je pravděpodobné, že už padne rozsudek.

Obhajoba si vyžádala svědectví bývalého ředitele PMŠ Luďka Šperlicha, který v přípravném řízení ovšem vypovídat odmítl. K obžalované Vařákové má totiž blízký vztah.

Dostavit by se měli také auditoři, kteří každoročně zkoumali hospodaření PMŠ. Za trestný čin zpronevěry může soud uložit trest odnětí svobody v rozmezí dva až osm let.

Akciová společnost Podniky města Šumperka spravuje městský majetek v řádu stamilionů korun.
Kromě pronájmu městských budov, pozemků a lesů a lesů zajišťuje také údržbu zeleně, komunikací, pohřebišť. Společnost vlastní třináct kotelen a systém rozvodů tepla.
Samotné práce a údržbu majetku pro PMŠ provádějí různé firmy, které vzejdou z výběrového řízení. S nimi pak městská firma uzavírá smlouvy, zpravidla na dobu několika let.
Dceřinou společností PMŠ jsou Šumperské sportovní areály, pod něž spadá zimní stadion a krytý i venkovní plavecký bazén. (hak)