Konkrétně jde o mnohamilionové dluhy v hotelu Sport, které po sobě zanechal bývalý nájemce.

Jednalo se o nezaplacené faktury za energie od roku 2006.

Bývalého ředitele PMŠ Luďka Šperlicha žalobce viní z porušení povinností při správě cizího majetku, pohledávku firmy Jirdos měl údajně bývalý manažer Šperlich dlouhé roky tolerovat.

Ale ani včerejší projednávání nedalo odpověď, zda je bývalý ředitel vinen. Líčení bylo odročeno na 5. prosince.

„Soud nerozhodl, vyžádal si ještě insolvenční spis firmy Jirdos a výslech zástupce znaleckého ústavu," uvedl mluvčí soudu Milan Lipenský.

Hotel Sport, který je součástí komplexu zimního stadionu a majetkem PMŠ, měla od roku 2002 v pronájmu firma Jirdos.

Nyní je tato společnost v insolvenci, kam spadla poté, kdy před dvěma lety vyšlo najevo, že řadu let nehradila vystavené faktury za elektřinu, vodu a plyn.

Nájem sice provozovatel platil, jen peníze za energie se na účet Podniků města Šumperka dostávaly sporadicky.

Dluhy tak z roku na rok narůstaly a nakonec nabobtnaly na více než sedm milionů korun. S připočteným penále se jedná o částku téměř dvojnásobnou.

Provozovat hotel se ziskem není možné

Luděk Šperlich již na posledním líčení uvedl, že s firmou Jirdos o uhrazení dluhů průběžně a intenzivně jednal.

Jednatel mu údajně přislíbil, že závazky splatí poté, co prodá své jiné nemovitosti.

O schůzkách vedení PMŠ s firmou Jirdos ale neexistují žádné oficiální záznamy, vše se podle svědků domlouvalo jen ústně.

V čele představenstva PMŠ byl jako předseda do roku 2014 šumperský starosta Zdeněk Brož.

U soudu hovořil ve prospěch obviněného, kterého považoval za zdatného manažera pracujícího nad rámec svých povinností.

Jeho jedinou chybou údajně bylo, že statutární orgány měl o problémech s firmou Jirdos informovat dřív.

Zdeněk Brož také uvedl, že snaha řešit situaci v hotelu Sport byla již v roce 2009, kdy se podařilo budovu zateplit a tak alespoň o něco snížit obrovské výdaje na energie.

„Zateplení růst nákladů zpomalilo, ale nezastavilo. V plném rozsahu jsme se o situaci dozvěděli v létě roku 2014, kdy ředitel představenstvu sdělil, že dohody o uhrazení pohledávek padají," uvedl Zdeněk Brož.

Zároveň podotkl, že z následných ekonomických rozborů vyplynulo, že provozovat hotel se ziskem není možné.

Smlouva byla postavená špatně

Po vypovězení smlouvy hotel Sport začaly provozovat Podniky města Šumperka vlastními silami, a rovněž jsou ve ztrátě. Žádného jiného nájemce se totiž najít nepodařilo.

O tak velkých dluzích členové statutárních orgánů údajně nevěděli, protože při účetních závěrkách nezaplacené faktury figurovaly v kolence takzvaných krátkodobých pohledávek PMŠ.

Tato městská firma měla velký obrat, a tak se nad nimi nikdo nepozastavoval.

„Smlouva s nájemcem byla postavená špatně. Je to podobné, jako když si někdo najme krávu, která dojí dvacet litrů mléka a zaváže se odevzdávat čtyřicet," dodal Zdeněk Brož.

Na druhou stranu podle znaleckého posudku, který se zabýval hospodařením firmy Jirdos, mohlo být už od roku 2006 patrné, že ekonomika firmy není v pořádku. Ta ale přestala zhruba v té době zveřejňovat povinné informace o svém účetnictví.

Luděk Šperlich probíhající líčení komentovat nechtěl, neučinil tak ani jeho obhájce.

„Můj klient mě nezbavil mlčenlivosti, takže se nemohu nijak vyjadřovat," uvedl advokát.

Jak ale již při prvním soudním jednání bývalý manažer PMŠ Šperlich uvedl, s obžalobou nesouhlasí a vinu necítí.