Důvodem je podle soudkyně to, že firma zaplatila s jednodenním zpožděním. Rozsudek ještě nenabyl právní moci, obě strany se mohou odvolat, což Wanemi nepochybně učiní.

Žalobu na neplatnost smlouvy uzavřené za velmi zamotaných okolností podalo město. Dokument schválilo v červenci 2010 ještě bývalé zastupitelstvo, v němž převažovali příznivci projektu. Starosta měl smlouvu podepsat teprve po uhrazení kupní ceny a termín byl do 30. září.

Firmě se ale nepodařilo dát včas dohromady peníze a banka jedenáct milionů korun převedla až 1. října. Tehdejší starosta Zdeněk Kolář (ODS) tedy nechal smlouvu nepodepsanou v trezoru a postaral se o to, aby se už na poslední chvíli nemohlo sejít zastupitelstvo a pozdní uhrazení posvětit.

Na poslední chvíli, 9. listopadu 2010, tedy už po volbách, smlouvu v době několikahodinové starostovy nepřítomnosti, podepsal jeho zástupce Lubomír Sommer (KDU-ČSL). Ten na rozdíl od starosty patřil k těm, kdo projektu nebránili nebo ho podporovali. Den po podpisu se poprvé sešlo nově zvolené zastupitelstvo, v němž už převažovali odpůrci záměru, a radnice vzápětí podala žalobu.

„Starosta konal správně, když smlouvu nepodepsal. Neměl k tomu oprávnění, muselo by se znovu sejít zastupitelstvo a termín posunout,“ zdůvodnila svůj verdikt soudkyně Simona Řeřuchová.

Podpis místostarosty důvodem neplatnosti nebyl. Proto druhá žalovaná smlouva na prodej pozemku na zelenou clonu mezi továrnou a obytnou čtvrtí je podle rozsudku platná. Tato smlouva žádný časový limit nestanovila, místostarosta ji tedy mohl podepsat. Zákon o obcích totiž nestanoví, kdy může, a kdy nesmí starostu zastoupit. „Místostarosta není ve své činnosti starostovi podřízen, vykonává vůli zastupitelstva. A nepřítomnost starosty v době podpisu smlouvy byla jednoznačně prokázána,“ řekla soudkyně.

„Důvod uvedený soudem nepovažujeme za podstatný, ale podrobně se k rozsudku vyjádříme, až dostaneme písemné vyhotovení,“ řekl mluvčí firmy Wanemi Petr Vintrocha.

Spokojen byl naopak zastupitel Pavel Trhal (nez.), který proti projektu Wanemi od samého začátku bojuje. „Je to úspěch, v té nejzásadnější věci se potvrdilo, že místostarosta podepsal smlouvu svévolně,“ řekl Pavel Trhal. „Podstatné je, že firmě Wanemi ty hlavní pozemky na stavbu papírny nepatří a ještě hodně dlouho patřit nebudou.“

I kdyby firma neuspěla ani u všech odvolacích soudů, neznamená to ještě, že by tím svůj záměr automaticky pohřbila. Stále totiž platí původní smlouva o smlouvě budoucí z října roku 2006. V té se město zavázalo, že pozemky prodá, až k tomu budou splněny všechny podmínky. I tuto smlouvu nové vedení města napadlo žalobou. Jednání v této věci ale soud zatím nenařídil.

Kauza Wanemi kompletně ZDE