„Padesátiletá žena a její o šest let starší manžel si v průběhu školního roku 2010/2011 neplnili své rodičovské povinnosti vůči svým ratolestem. Nejenže zanedbávali péči, ale také dostatečně neřešili problémy s povinnou školní docházkou svých čtyř dětí – dohromady nasbíraly téměř 1100 zameškaných hodin, z toho měly 177 hodin neomluvených,“ uvedla mluvčí jesenické policie Tereza Neubaerová.

Ani přes opakované výzvy rodiče nespolupracovali se školou, nenavštěvovali třídní schůzky, nekontrolovali domácí úkoly ani žákovské knížky.

Dětem rovněž nezajistili školní pomůcky.

„Obvinění o své čtyři děti nepečovali ani přesto, že v posledních třech letech byli za toto jednání pravomocně odsouzeni,“ dodala mluvčí policie.