Žalobu na neplatnost smlouvy na prodej pozemků, uzavřené za velmi zamotaných okolností, podalo město. U Okresního soudu v Šumperku loni v únoru uspělo. Soudkyně Simona Řeřuchová konstatovala, že smlouva je neplatná, protože Wanemi zaplatila za pozemky o den později, než měla. Firma se proti verdiktu odvolala.

Právě otázka termínu pro zaplacení a uzavření kupní smlouvy byla jednou z hlavních, kterou soud ve čtvrtek 17. ledna řešil. Podle usnesení zastupitelstva měla firma za pozemky zaplatit do 30. září 2010. Wanemi tak ale učinila s jednodenním zpožděním.

„Lhůtu si do smlouvy dalo město na základě požadavku radních. My jsme ji respektovali, protože jsme chtěli celou věc vyřešit do konce volebního období a co nejdříve náš projekt realizovat. Odpůrci našeho záměru ze sdružení Zdravý Ráječek totiž celou věc zdržovali a zdržují dodnes," upozornil u soudu místopředseda představenstva firmy Wanemi Marek Štencl.

Jako důvod pozdního uhrazení kupní ceny uvedl technické problémy v bance, která peníze na účet města odesílala. „Za zpoždění jsme se městu omlouvali, ale termín 30. září podle nás nebyl směrodatný. Rozhodující bylo, že jsme před podpisem kupní smlouvy zaplatili," doplnil Marek Štencl.

„Na jednání zastupitelstva, které předmětnou smlouvu schválilo, zazněla kritika, že je jednostranná, na její přípravě se podíleli právníci Wanemi a předkládaná je nestandardním způsobem. Navíc ji zastupitelstvo nemuselo schvalovat, protože podle dřívější smlouvy o smlouvě budoucí tak mělo učinit až v době, kdy bude mít Wanemi územní rozhodnutí, což nemělo," řekl před senátem tehdejší zastupitel a nynější starosta města František John (KDU-ČSL).

Další věcí, kterou soud řešil, byl fakt, že tehdejší starosta Zdeněk Kolář (ODS), který byl odpůrcem projektu, smlouvu kvůli pozdnímu zaplacení nechal nepodepsanou ležet v trezoru.

Až po komunálních volbách 9. listopadu 2010, tedy den před ustavujícím jednáním nového zastupitelstva, kde už měli odpůrci Wanemi většinu, smlouvu podepsal tehdejší místostarosta Lubomír Sommer (KDU-ČSL).

„Neměl jsem už mandát smlouvu podepsat, i když mě o to zástupci firmy žádali. Zaplaceno bylo až 1. října a v usnesení zastupitelů bylo datum 30. září," sdělil soudu Zdeněk Kolář.

„Devátého listopadu se dostavili na radnici zástupci firmy a chtěli jednat se starostou. Ten tehdy nebyl přítomen, tak se obrátili na mě. Předložili mi posudek nějaké právní kanceláře, z něhož vyplývalo, že by mohli uplatňovat proti městu vysoké sankce za zmařenou investici. Jednalo by se o desítky milionů korun. To jsem měl na paměti, když jsem smlouvu podepisoval," vzpomínal na okolnosti podpisu smlouvy tehdejší místostarosta Sommer.

„Navíc ve smlouvě o prodeji pozemků není výslovně řečeno, že by v případě pozdního zaplacení byla neplatná. Místo starosty jsem podepisoval i jiné smlouvy, byla to obvyklá praxe," dodal Lubomír Sommer.

Rozsudek ve čtvrtek 17. ledna nepadl. Předsedkyně senátu Karla Musilová jednání odročila na 12. února.