Kontroly odhalily například nevyhovující šarže konzumních brambor v celkovém objemu 4750 kilogramů. Inspekce zjistila mimo jiné klamání spotřebitele tím, že při prodeji neodpovídala uvedená odrůda tomu, co ukázaly laboratorní rozbory.

„Bylo také zjištěno neoprávněné používání etiket českých pěstitelů na šaržích brambor neznámého původu. Kontrolované osoby rovněž v řadě případů nepředložily nabývací doklady nebo opakovaně používaly stejné faktury," vyjmenoval časté prohřešky mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Při dalším došetřování se také ukázalo, že na několika etiketách byla uvedená neexistující osoba – pěstitel. Inspekce teď s hříšníky vede správní řízení o uložení pokuty.

Před několika dny navíc inspektoři odhalili utajené a neregistrované sklady potravin v areálu v Bruntále. Kontroloři zakázali prodej téměř osmnácti tun brambor a stovek kilogramů ovoce a zeleniny, protože provozovatelé nebyli schopní předložit nabývací doklady. Jde tudíž o potraviny neznámého původu.

„U dalších více než deseti tun balených brambor a řádově desítek palet ovoce a zeleniny Státní zemědělská a potravinářská inspekce nadále prověřuje jejich původ. Nelze vyloučit, že se množství zakázaného zboží ještě rozšíří," dodal Pavel Kopřiva.
Inspekce v neregistrovaných skladech také zjistila více než patnáct tisíc kusů vajec z Polska, k nimž rovněž chyběly nabývací doklady. Sklady byly navíc částečně zdevastované, na stěnách i části zeleniny byla plíseň. Také toto zboží s nejasným původem by s největší pravděpodobností skončilo ve stáncích v příhraničních okresech.