Léta je přesvědčen, že zdrojem znečištění je barvírna látek Intercolor v Bílé Vodě. V sobotu se mu to potvrdilo, protože koryto řeky sledoval a fotografoval postupně od splavu v Drozdovské Pile, kde má chalupu, přes Štíty a vesnici Březnou až nad továrnu Intercolor.

„Nad továrnou tekla v řece naprosto čistá voda, pod ní byla zkalená a modrá. Potvrdilo se mi to, co mám léta vypozorované: obrovské množství odpadních vod fabrika vypouští nárazově v závěru pracovního týdne, a to v noci. Pak má v té řece něco žít,“ řekl rozhořčený Karel Crhonek.

Kontaktoval odbor životního prostředí zábřežské radnice a ten zase Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové.

„Mohu potvrdit, že jsme informaci v sobotu dostali. Kvalitu vypouštěných odpadních vod ze společnosti Intercolor prověříme, na řešení zjištěné situace budeme spolupracovat s vodoprávním úřadem v Králíkách, krajským úřadem a se správcem toku,“ řekl Bohumír Dušek z ČIŽP.

Nedávná analýza vzorků vody vytékající z čističky v Intercoloru žádné překročení limitů neprokázala. Karel Crhonek nad tím ale kroutí hlavou:

„Ve dne dělaný a předem ohlášený odběr vzorků je pro kočku. Příslušné úřady řeší stav v Březné naprosto neúčinně. A firma Intercolor buď nedodržuje manipulační řád, anebo je ten řád špatně nastaven,“ řekl Crhonek.

Vzít sám vzorek vody z řeky nemůže, takový odběr by byl stejně neplatný, protože odebírání vzorků má přesně stanovenou metodiku.