Město Javorník po bývalém místostarostovi Petru Mimrovi domáhá navrácení 167 tisíc korun, které mu v minulosti radnice zaplatila na základě dohody o pracovní činnosti.

Vedení města tvrdí, že činnost, kterou bývalý místostarosta vykonával, byla prací v rámci jeho veřejné funkce a nemusela být hodnocena zvlášť. „Pobíral dvojí mzdu za jednou vykonanou práci," uvedl u soudu právní zástupce radnice.

Podle protistrany naopak práce, které Mimra na základě dohody vykonával, byly nad rámec jeho povinností jako místostarosty a v podstatě nahradil práci úředníka.

„Vykonával funkci neuvolněného místostarosty, kterou člověk vykonává ve svém volném čase vedle svého občanského zaměstnání. Dohody o pracovní činnosti byly uzavřeny na aktivity mimo výkon funkce neuvolněného místostarosty," řekla advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která Mimru zastupuje.

U soudu v pondělí vypovídal jako svědek dlouholetý zaměstnanec města Jaroslav Stibor. „Po volbách 2006 se kompletně měnilo vedení města včetně tajemníka. Město mělo rozdělané žádosti o dotace v různých stupních. Takže asi na konci toho roku vznikl nový plán rozvoje města a pan Mimra jednotlivé akce zabezpečoval," řekl Stibor.

Soud se zabýval také řadou listinných důkazů. Byly mezi nimi zápisy z rady města, výkazy práce nebo dokumenty související s výběrovými řízeními na firmy, které žádosti o dotace zpracovávaly. Jednalo se například o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod.

„Žádost o dotaci na čistírnu odpadních vod v čistopise zpracovávala externí firma. Podklady pro dotaci, výběr této externí firmy, projektové práce či výběr dodavatele vykonával pan Mimra," vypověděl Stibor.

„I ze svědeckých výpovědí vyplývá, že dotační podklady byly zpracovávány externími firmami a žalovaný je z titulu své funkce a pověření rady města pouze koordinoval," je přesvědčený právní zástupce města.

Právnička protistrany mimo jiné tvrdí, že cílem žaloby není vrátit prostředky do rozpočtu města, ale poškodit Mimru v očích veřejnosti. „Žalobní návrh je dle našeho názoru vyřizování osobních účtů," řekla Hamplová.

Která ze stran je v právu, bude známo příští týden. Vynesení rozsudku soud naplánoval na pondělí 4. března dopoledne.