„Největší podíl tvoří majetková trestná činnost a to přes polovinu případů. Největší nárůst byl zaznamenán přímo ve městě Šumperk. Přibylo vloupání do různých objektů, rodinných domů, bytů i kiosků," uvedl vedoucí šumperského obvodního oddělení Radek Urban. Nejzávažnějším případem, se kterým se ve městě minulý rok policisté setkali, bylo znásilnění jedenáctileté dívky. To se stalo v srpnu v Březinově ulici. Pachatele se nepodařilo dopadnout.

Zvýšil se i počet drogových deliktů, se kterými majetková trestná činnost často úzce souvisí. Narkomani si totiž peníze na drogy většinou opatřují krádežemi.

Z policejních analýz také vyplývá, které lokality jsou v Šumperku z hlediska bezpečnosti nejproblematičtější. Především se jedná o Jesenickou ulici u vlakového nádraží a také prostory u hypermarketů. S větší pravděpodobností mohou být lidé okradeni či napadeni u obchodního centra ve Vítězné ulici. Příliš bezpečná není ani Hlavní třída. „Zde se projevuje koncentrace restaurací a obchodů v násilné a majetkové trestné činnosti. Pachatelé často vnikají do objektů ze zadních traktů, které nemonitoruje kamerový systém," dodal Radek Urban. Dalšími rizikovými místy jsou podle policistů Temenická ulice v okolí Kotelny a supermarketu, ulice 8. května a Jeremenkova. Jízdní kola, železný odpad a barevné kovy se kradou rovnoměrně po celém Šumperku.

Bezpečnost obyvatel města zajišťují kromě státní policie také strážníci, kteří loni řešili 2270 různých přestupků a uložili za ně pokuty za více než milion korun. „Nejvíce prohřešků bylo v oblasti dopravy," uvedl ředitel šumperské městské policie Zdeněk Dočekal. V ulicích města se nepřetržitě pohybují dvě dvoučlenné hlídky, jedna v autě, druhá pěší. Další strážník na služebně monitoruje kamerový systém. Ten ovšem hlídá jen centrum města, v budoucnu by se měl rozšířit.

Podle policistů se na negativní bilanci trestné činnosti, která se týká celého šumperského okresu, velkou měrou podílí dva faktory. Především je to vysoká míra nezaměstnanosti. S tou pak souvisí zhoršující se ekonomická a sociální situace obyvatel.