Celá záležitost se týká doby, kdy bývalý místostarosta Javorníku Petr Mimra zastával svou funkci jako neuvolněný. Město s ním zároveň prostřednictvím tajemníka uzavřelo dohody o pracovní činnosti.

Současné vedení radnice tvrdí, že činnost, kterou v souvislosti se získáváním dotací vykonával, byla prací v rámci jeho veřejné funkce a nemusela být hodnocena zvlášť. Podle protistrany naopak tyto práce byly nad rámec jeho povinností jako místostarosty a Mimra v podstatě nahradil práci úředníka.

Soud konstatoval, že jako neuvolněný místostarosta měl Mimra na starost oblast správy lesů. Za zásadní soud považuje skutečnost, že rada města Javorníku rozhodla od března 2009 změnit organizační schéma a doporučila zastupitelstvu stanovit funkci místostarosty jako uvolněnou a na plný úvazek.

„Soud tedy vycházel z otázky, co vedlo zastupitelstvo obce k tomu změnit funkci místostarosty z neuvolněné na uvolněnou. Byla to nepochybně potřeba práce. Následně došlo ke změně organizačního schématu, kdy místostarosta nově získal oblast získávání dotací z různých zdrojů," uvedla v odůvodnění rozsudku soudkyně Ivana Ondryášová.

Žalobce podle soudu neunesl důkazní břemeno. Soud má za to, že žaloba nebyla podána důvodně. „Žalovaný vykonával své úkoly vyplývající z titulu své funkce místostarosty. A současně vykonával práci, což v řízení ani nebylo nijak zpochybňováno, na základě dohod o pracovní činnosti. O tom, že tyto práce konal, vypovídali i svědci, kteří měli prokázat tvrzení opačná. Tedy svědci, které navrhoval žalobce," konstatovala soudkyně.

„Snažil jsem se pro město pracovat, na dotace jsme dosáhli. Všechny dotační akce, které se teď dokončují, jsem buď rozjel nebo jsem na ně měl přislíbenou dotaci. Osobně jsem se cítil, že jsem nic nespáchal. Naopak jsem pro město pracoval. Když se zeptáte lidí, kteří v Javorníku žijí, oni po těch komunikacích a chodnících chodí. Nemůžou říct, že jsem nic neudělal," řekl v reakci na rozsudek Mimra.

„Považoval bych to za projev toho, že současné vedení města se snaží všechny věci, které jsme dělali, negativizovat. Z jejich strany to vidím jako politický boj, přípravu na další volby," dodal ke kauze Mimra. Přiznal, že celá záležitost je pro něj značně deprimující.

Starostka Javorníku Irena Karešová zatím verdikt nezná. Až jej bude mít město v ruce, rozhodne o dalším postupu a případném odvolání. Za svým tvrzením, že práce vykonané bývalým místostarostou na základě dohody byly v rámci jeho veřejné funkce, si nicméně radnice stojí.

„Nebyly to žádné odborné práce. V podstatě vystupoval jako zástupce města. Dojednával schůzky, termíny, ceny a podobně, což si myslím, že může dělat jen statutární zástupce a nemůže to někdo dělat na základě dohody. Tam vidím jasný střet zájmů. Kdyby měl na základě své odbornosti s městem podepsanou dohodu, že bude dělat jenom tuto odbornou část prací, budiž. Ale určitě práce nedělal na základě toho, že by byl odborník, ale dělal věci v rámci své veřejné funkce," tvrdí Karešová.

Lhůtu na odvolání si nechal také bývalý místostarosta. Pokud se jedna, případně obě strany sporu odvolají, záležitost bude řešit Krajský soud v Ostravě.