„Na místě byly zajištěny některé stopy, které vyhodnocoval Kriminalistický ústav, ale nebylo možné z nich určit pachatele. Případ byl tedy odložen," sdělil krajský policejní mluvčí Josef Bednařík.

Na chybějící peníze přišel ředitel kulturního centra Martin Juránek, když 19. prosince prováděl vyúčtování pokladny. Pachatel se peněz zmocnil někdy v době od začátku listopadu do poloviny prosince bez použití násilí.

Přestože se pachatele nepodařilo najít, má město stále velkou šanci, že se ztracené peníze do MKC vrátí. Jednou z variant je vymáhat je po zaměstnancích, kteří měli podepsané dohody o hmotné zodpovědnosti.

Mohelnické kulturní centrum má také pro takové případy uzavřenou pojistku. Likvidátor pojišťovny ale trvá na předložení písemné zprávy od policie, což se stane v nejbližších dnech.

Situací v Mohelnickém kulturním centru se na svém posledním zasedání zabývali i zastupitelé. Vedení města je seznámilo s výsledky auditu, který v městské společnosti provedli nezávislí odborníci. Ti kontrolovali ekonomické i právní záležitosti. Přišli sice na některé nedostatky, celkově ale podle závěrečné zprávy neshledali žádná závažná pochybení.

„Nedostatky auditoři našli v oběhu účetních dokladů, dále v tom, že nebyl stanoven limit finanční hotovosti v trezoru a nebyly aktualizovány vnitřní směrnice," citoval z auditorské zprávy starosta města Antonín Navrátil (TOP 09).

Auditoři navrhli i opatření k nápravě. Část z nich už byla provedena hned po zjištění ztráty peněz z trezoru. K trezoru má přístup méně lidí, snížil se limit hotovosti a peníze se častěji odvádějí do banky.

Opozice ale tvrdí, že nedostatky, které audit odhalil, nejsou zdaleka jen drobné. „Všude jinde by se jednalo o závažné porušení rozpočtové kázně a za to někdo nese odpovědnost. Z mého pohledu je za nepořádek v dokladech, který trval celý rok, odpovědný ředitel MKC Martin Juránek," řekla největší kritička současného vedení města Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí).

Na minulém jednání zastupitelstva se opozici podařilo prosadit usnesení, aby starosta Navrátil jako jednatel městské společnosti odvolal Martina Juránka z funkce. Ten to ale neudělal a ani rada města, která v tomto případě plní funkci valné hromady společnosti, žádné takové usnesení nepřijala.

Starosta také upozornil, že ředitele kulturního centra nemohl odvolat, protože do své funkce nebyl jmenován. Má uzavřený klasický pracovní poměr.

„Ten nemůžeme žádným způsobem rozvázat, dokud se neprokáže zvlášť závažné porušení pracovní kázně, kterým by bylo například odcizení. Proto jsem byl zdrženlivý, protože kdybych ředitele propustil, už do smrti by se něj nahlíželo tak, že ty peníze odcizil on," vysvětlil Antonín Navrátil.

„Jestliže byl takový nepořádek v dokladech a listinách, k trezoru mohl prakticky kdokoliv a podobně, je to hrubé porušení pracovní kázně. Nemusí se čekat na výsledky vyšetřování a zaměstnavatel může ředitele propustit i tak. Musel by ale chtít," míní opoziční zastupitel Jiří Hanák (Nezávislí).

Celou věc teď dostanou na stůl právníci, kteří navrhnou další postup. „Závěry auditu nyní předáme právníkům. Ti navrhnou, jak postupovat ve vztahu k dohodám o hmotné zodpovědnosti, které měli někteří zaměstnanci uzavřeny, tak také v personálních otázkách," sdělil starosta Navrátil.

Ředitel Juránek nechtěl spory politiků komentovat. V případě ztráty peněz šlo podle něj o selhání jednotlivce, ne systému. „Co se týče auditu, respektujeme připomínky a doporučení auditorů a zavedeme je do našich vnitřních směrnic," řekl Martin Juránek.