„Organizace spojených národů vydala minulý měsíc zprávu, která vládám nařizuje, aby v rámci snahy o normalizaci pedofilie začaly legalizovat sex mezi dospělými a nezletilými,“ napsaly tento týden totožně dezinformační weby Cz24.news a Vipnoviny.cz.

Stejná dezinformace se objevila i ve facebookové soukromé skupině Bojkot POVINNÉHO očkování na Covid 19 (název skupiny jazykově neupravujeme, pozn. red.) s 21,7 tisíce členy.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto
Českem se šíří další lež o úmrtí po očkování. Dezinformátoři straší Japonskem

„Mělo by být dospělým dovoleno přesvědčovat děti, aby na nich prováděly sexuální akty? OSN říká ano. A proč? Nová zpráva OSN vyzývá k dekriminalizaci všech forem užívání drog a sexuálních aktivit na celém světě – včetně dobrovolného sexu mezi dospělými a dětmi,“ napsal v této skupině uživatel označující se jako Jiří Mladý. Připojil ještě větu: „Organizace spojených národů ničí sama sebe – lidé si to nenechají líbit.“

Skutečnost je však jiná. O žádné legalizaci sexu mezi dospělými a dětmi zmíněný report OSN nehovoří, natož aby ji vyžadoval. A OSN ani není jeho hlavním autorem.

Jde o to, nezneužívat trestní právo

Jak je to tedy doopravdy? Se skutečností souvisí pouze to, že letos 8. března opravdu vyšla nová zpráva OSN, v níž Mezinárodní soudní dvůr spolu s organizací OSN pro koordinaci společného boje proti HIV/AIDS a s Úřadem vysokého komisaře pro lidská práva představil soubor 21 principů, podle nichž by se při uplatňování trestního práva měl brát ohled i na lidská práva.

Technicky vzato však nejde o dokument OSN, protože Mezinárodní soudní dvůr se sídlem v Haagu není součástí této organizace, ale je samostatným a nezávislým orgánem. A účel nového dokumentu je podle jeho tvůrců podstatně jiný, než jaký mu podsouvají dezinformátoři.

Zdeněk Svěrák přišel podpořit Petra Pavla do jeho volebního štábu. Právě jeho dlouhodobá veřejná podpora Pavlovy kandidatury na prezidenta ČR byla důvodem, proč se na něj zaměřili dezinformátoři
Zdeněk Svěrák zmínil tíživou vzpomínku z dětství. Internetoví lháři jí zneužili

Takzvané Principy či Zásady 8. března, jak začal být daný report označován, mají přispět k tomu, aby se k zákonům trestajícím chování v oblasti sexu, užívání drog, HIV, sexuálního zdraví, bezdomovectví a chudoby, přistupovalo s ohledem na mezinárodní právní normy v oblasti lidských práv. Celý dokument si lze na internetu stáhnout ve formě PDF.

„Trestní právo patří mezi nejtvrdší nástroje, které má stát při výkonu kontroly nad jednotlivci k dispozici… Jako takové by mělo být až krajním opatřením, ale celosvětově existuje rostoucí trend k nadměrné kriminalizaci,“ cituje web pro ověřování faktů Techarp vyjádření ředitele pro právo a politiku Mezinárodního soudního dvora Iana Seidermana.

Jak je to s věkovou hranicí pro legální sex v různých zemích?

Zdroj: Youtube

„V posledních letech se v některých oblastech objevila velmi ostrá reakce na uplatňování lidských práv, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a v oblasti lidských práv žen a LGBT osob, jakož i sexuálních pracovníků a pracovnic, lidí užívajících drogy a lidí, kteří jsou bez domova a/nebo žijí v chudobě. Šlo zejména o to, že se nadále používaly, nebo v některých případech dokonce nově šířily svévolné trestní zákony zakazující jednání spojené se sexem, rozmnožováním, užíváním drog a jejich držením pro osobní potřebu, s HIV, bezdomovectvím a chudobou. Tyto zákony vedly k hroznému porušování lidských práv, včetně vyvolávání a udržování stigmatu,“ uvádí se ve zmíněném dokumentu.

Ten obsahuje celkem 21 zásad, jejichž uplatnění by mohlo podle tvůrců řešit škodlivý dopad, jaký má kriminalizace takového jednání na zdraví, rovnost a další lidská práva, a také pomoci při širším uvažování o tom, zda se obsah a rozsah trestů nedostává do rozporu s obecnými zásadami trestního práva a s mezinárodními zákony a normami v oblasti lidských práv.

Jak je to s tím sexem?

Nikde v celém dokumentu se nepíše o dětech. Zmiňováni jsou pouze dospívající, přičemž dospívání je definováno jako věk od 10 do 19 let. „Než se dostaneme k jádru problému, je důležité si této definice povšimnout. Úmluva OSN o právech dítěte široce definuje dítě jako jednotlivce ve věku 0 až 18 let, ale postupem času OSN a WHO formálně definovaly dospívání jako věk od 10 do 19 let. Dotyčná zpráva Mezinárodního soudního dvora a OSN se týká sexuální aktivity dospívajících, nikoli sexuální aktivity dětí,“ uvádí web pro ověřování faktů Techarp.

Sexu dospívajících se opravdu částečně věnuje zásada číslo 16, týkající se konsenzuálního sexuálního chování (tedy sexu, s nímž jeho účastníci souhlasili). Tato zásada mimo jiné uvádí, že výkon trestního práva by měl odrážet i práva a možnosti osob mladších 18 let rozhodovat o tom, zda se do konsenzuálního sexuálního chování zapojí, a jejich právo být vyslechnut ve věcech, které se jich týkají.

Cvrčci. Ilustrační snímek
Další nebezpečí? Novou totalitu přinesou cvrčci, věří konspirátoři

„Osoby mladší 18 let by měly dostat možnost podílet se podle svých vyvíjejících se schopností na rozhodnutích, která se jich týkají, s náležitým ohledem na jejich věk a vyspělost, v nejlepším zájmu a se zvláštním důrazem na zaručení nediskriminace,“ píše se v této zásadě.

„Dekriminalizace konsensuální sexuální aktivity týkající se dospívajících je zásadní, protože je pravda, že spousta dospívajících sex má. Podle studie Guttmacherova ústavu z roku 2013 o sexuální aktivitě dospívajících má asi třetina dospívajících svůj první sex v době, kdy dovrší 16 let, téměř polovina (48 procent) ve věku 17 let a 61 procent dospívajících po dosažení 18 let. Pokud se zákony o minimálním věku souhlasu odpovídajícím způsobem neupraví, může se stát, že tito mladiství budou trestně stíháni a trestáni, což může ohrozit jejich budoucí život,“ uvádí web Techarp.

Deník proti fake news.Deník proti fake news.Zdroj: DeníkPřitom je dobré mít na zřeteli, že zatímco dospělost je ve všech evropských zemích a ve většině zemí světa definována věkem 18 let, věková hranice pro legální pohlavní styk se v různých zemích liší. V Česku je to 15 let, ve Španělsku 13, naproti tomu na Maltě a v Turecku 18. Zásada číslo 16 tedy říká zhruba jen to, že pokud se mladí lidé ve věku poblíž této hranice na základě vzájemného souhlasu pomilují (byť jí některý z nich nedosahuje), měl by se brát ohled na to, že i v takovém případě může jít o konsensuální pohlavní styk. Zásada nepožaduje, aby byla minimální věková hranice pro souhlas s pohlavním stykem zrušena a dospělí mohli začít vyžadovat sex od dětí, jak naznačují dezinformátoři.

Organizátor protestních protivládních demonstrací a předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Ilustrační foto
Bude mobilizace, bouří protivládní síly. Jde jen o cvičení, uklidňuje armáda

„Jde jen o to, aby se zohlednila možnost, že dospívající mohou být dostatečně zralí k tomu, aby se konsensuálního sexuálního chování účastnili, a mají právo být slyšeni,“ uzavírá web Techarp.

Mezinárodní soudní dvůr byl založen v roce 1952 a působí na pěti kontinentech. Jeho expertní komisi tvoří 60 soudců a právníků ze všech regionů světa, jejichž expertizy mají sloužit k rozvoji a posilování národních a mezinárodních soudních systémů, s cílem zajistit postupný rozvoj a účinné uplatňování mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, dále zajistit realizaci občanských, kulturních, ekonomických, politických a sociálních práv, zajistit dělbu moci a zaručit nezávislost soudnictví a právnické profese.