Potřebujeme maturitní zkoušku? A jakou? Odpovědi přineslo před deseti lety zavedení státní maturity se dvěma úrovněmi obtížnosti. Ty byly o dva roky později zrušeny a od té doby mají všichni středoškoláci společnou část maturity shodnou.

Jde o jednu z největších kontroverzí, která zkoušku dospělosti provází. Pro žáky učňovských oborů s maturitou jsou didaktické testy z češtiny, cizího jazyka nebo matematiky, sloh z jazyků a ústní dialog občas nedosažitelnou metou, zatímco pro gymnazisty je to hračka. „Společnou zkoušku pro všechny typy středních škol v EU má kromě České republiky jen Polsko, Slovensko a Itálie,“ uvedla na setkání s novináři Renata Schejbalová, vedoucí expertní skupiny think-tanku Vzdělávání 21.

Dokresluje to fakt, že u maturitní zkoušky z let 2011-2014 během pětiletého intervalu a u tří pokusů neuspělo 4300 absolventů.

Jiný přístup

Odborníci ze zmíněného think-tanku proto představili návrh, který by měl přenastavit přístup k maturitám. Jeho bývalý člen a současný minstr školství Petr Gazdík (STAN) uvedl, že „musíme najít ucelenou ideovou podobu této zkoušky, která nesmí být osudovým okamžikem měnícím život mladého člověka jednou provždy“. Naopak má motivovat k práci na sobě, spolupráci s učiteli, dalšímu poznávání. „Chceme přispět k proměně celého procesu učení vedoucího k maturitě,“ podtrhla ministrova náměstkyně a bývalá prorektorka UK Radka Wildová. Znamená to i dopady na přípravu budoucích učitelů na pedagogických fakultách.

Do školek se vrací předškoláci a do škol děti z prvního stupně.
Poloprázdné sborovny, chybějící uklízečky. Nákaza opět paralyzuje školy v Česku

Co tedy experti navrhují? Především rozdělení maturity na profesní a studijní, přičemž ta první by měla jen profilovou část a druhá i společnou v podobě klasických didaktických testů. Nešlo by přitom o dramatický pokles požadavků, spíše o jejich přeformátování. I na učilištích by maturanti kromě prověrky odborných znalostí museli odevzdat písemnou práci z českého jazyka a absolvovat strukturovaný rozhovor z češtiny a cizího jazyka. „To dělají už nyní, není důvod to měnit,“ sdělila Schejbalová na dotaz Deníku, zda nepůjde o ztížení maturity právě na SOŠ.

Maturitní a absolventské práce

Na gymnáziích by žáci mohli zakončit studium maturitní prací, na odborných školách prací absolventskou. Právě tento typ komplexního přístupu ke zvolenému tématu se nyní pilotuje na devíti středních školách. Talentovaní studenti by měli mít možnost složit společnou část zkoušky už během studia.

Školní výuka.
Asistenti pedagoga se státu vyplatí. Hlavně mezi Romy

Majitelé profesní maturity by si mohli v případě zájmu o vysokoškolské studium doplnit i druhý typ zkoušky. „Letošní rok je vyhrazen diskuzi nad tímto návrhem, v roce 2023 bych chtěl mít věcný záměr změny a předložit ho do Sněmovny,“ řekl Gazdík. Jeho ministerstvo chce také legislativně upravit postavení žáků, kteří maturitu nesloží, ale střední školu jinak úspěšně ukončili.