Jak prokázat bezinfekčnost?
Potvrzením o absolvování antigenního či PCR testu u akreditovaného zdravotnického zařízení (oficiální odběrová centra), potvrzením o ukončeném očkování (alespoň 14 po druhé očkovací dávce) či dokladem o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech.

Musím mít doklady vždy u sebe?
Ano. Kvůli možným kontrolám. Lze ovšem použít aplikaci Tečka. V jednom mobilním telefonu můžete mít nahrány certifikáty i dalších rodinných příslušníků.

Lze použít samotest?
Možnost samotestování je stále platná. Pokud míříte na sportovní či kulturní akci, pak svoji bezinfekčnost můžete doložit provedením testu před zraky pořadatelů. Při větších akcí již pořadatelé nabízí možnost otestování za poplatek.Ve firmě jsem pravidelně testován.

Musím mít potvrzení z odběrového centra?
V některých firmách a podnicích testování zaměstnanců pokračuje nadále. Nicméně potvrzení od zaměstnavatele či čestné prohlášení o absolvování testů již není akceptováno. Pokud ovšem testování provádí odborná laboratoř, neměl by být problém získat potvrzení přímo od ní. „Potvrzení je pak plně dostačují,“ říká Dana Šalamunová, mluvčí středočeské hygienické stanice.

Jsou testy v odběrových centrech stále zdarma?
Ještě po dobu letních prázdnin jsou preventivní antigenní či PCR testy hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Od 1. září si jej však budou muset všichni neočkovaní lidé platit sami.

Kolikrát se smím nechat testovat zdarma?
Neočkovaní ale i očkovaní lidé mají nárok na čtyři antigenní a dva PCR testy za měsíc. Při překročení limitu budou upozorněni v očkovacím centru. Testy nad limit si pak musí uhradit.