Šumperské zdravotnické zařízení, které je součásti holdingu AGEL, bylo zařazeno do sítě mamografických center již v roce 2002, tedy od počátku rozvoje programu mamoscreeningu v České republice. V roce 2008 špičkově vybavené pracoviště vyhovělo náročným kritériím ministerstva zdravotnictví a obhájilo osvědčení k provádění mamografického screeningu.

Za loňský rok bylo v mamografickém centru Šumperská nemocnice vyšetřeno zhruba 6600 žen ve věku 45 až 69 let, spadajících do preventivního screeningového programu.

U 115 pacientek byl objeven patologický nález, zhoubný nádor prsu byl u této skupiny žen prokázán v 35 případech. Dalších téměř 4400 vyšetření bylo provedeno u žen, které věkem nebo v důsledku přítomnosti klinických známek onemocnění prsu nespadaly do preventivního screeningového programu.

„Podle celorepublikových výsledků mamografického screeningu je šedesát procent zhoubných nádorů zachyceno v časném stadiu, což umožňuje úspěšnou terapii. Tyto nádory jsou diagnostikovatelné právě díky včasnému preventivnímu mamoscreeningovému vyšetření. Podle pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny bylo zjištěno, že teoreticky z 491 tisíc žen, které se nedostavily k mamografickému vyšetření, jich 2000 až 3000 může mít nádor,“ vysvětlil primář radiodiagnostického oddělení Jiří Gerold. Rakovina prsu vyskytuje nejčastěji u žen ve věkovém rozmezí padesáti až sedmdesáti let věku.

Vyšetření v Šumperská nemocnici je nabízeno všem ženám od čtyřiceti let. Preventivní vyšetření žen ve věku od 45 do 69 je hrazeno jednou za dva roky ze zdravotního pojištění. Na mamografické vyšetření se mohou dostavit ženy na základě doporučení svého gynekologa nebo praktického lékaře.

Nové mamografické pracoviště se nachází v prvním patře centrálního příjmu na radiodiagnostickém oddělení. Mamografická vyšetření jsou prováděna dle objednávky denně od 7.00 do 15.00 hodin. V případě získání více informací se mohou pacienti obrátit na telefonní čísla 583 333 551 nebo 583 333 558 nebo na internetové stránky www.nemspk.cz.