Výtěžek předal manželům Svačinových osobně ředitel Charity Jiří Karger a starosta Jedlí Zdeněk Axmann.

„Je to pro nás velká pomoc, děkujeme všem, kdo přispěli. My jsme byli vychováni tak, že se člověk nemá na nikoho spoléhat a nikoho se o nic neprosit, takže sami bychom o pomoc určitě nepožádali. Byli jsme moc rádi, když se obec i Charita samy ozvaly,“ řekla Jana Svačinová.

Neštěstí postihlo rodinu v sobotu 22. ledna. Z dosud nezjištěných příčin začala odpoledne hořet přilehlá dílna a oheň pak zachvátil celou střechu domku. Žár byl natolik silný, že se málem rozšířil i na sousední dům; hasiči ho museli ochlazovat.

„Oheň zničil plně zařízenou autodílnu. Zrovna jsem se chystal vyřídit si živnost a začít podnikat. Shořela mi také čtyři stará auta, veteráni ze začátku 70. let, a bohužel i cizí auto, které jsem tu měl v opravě,“ řekl Libor Svačina.

Majitel auta se zachoval velmi ohleduplně. „Řekl, že po nás nic nechce, a pokud budeme chtít věc nějak řešit, tak až poté, co budeme mít střechu nad hlavou. Moc mu děkujeme stejně jako manželům Juránkovým, kteří nám v Jedlí dočasně poskytli byt, a to bez nájmu, jen za úhradu elektřiny. Pomáhají nám i s hlídáním dětí a s opravou domu,“ řekla Jana Svačinová.

Do léta by měl být dům znovu pod střechou a snad do Vánoc by rodina se dvěma malými dětmi mohla opět bydlet ve svém.

Předaný výtěžek sbírky je jen střípkem do mozaiky pomoci, které se Svačinovým dostalo. Další sbírkou pomohla i obec Nemile a farnost v Moravičanech a Lošticích.

„Obec Jedlí poskytla na obnovu bydlení padesát tisíc korun ze svého rozpočtu a uhradila také náklady kontejnerů na odvoz požárem zničené krytiny a dalších věcí,“ připomněl starosta Axmann.

Zábřežská Charita zase pomohla s vyřízením žádosti o sociální dávku mimořádné pomoci v hmotné nouzi a hned v prvních hodinách po požáru věnovala rodině dvacet tisíc korun z výtěžku Tříkrálové sbírky.

„Na likvidaci následků jsme poskytli také vybavení ze svého humanitárního skladu: elektrocentrálu, motorovou pilu, halogeny a kondenzační vysoušeče,“ uvedl ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger a dodal: „Chtěl bych poděkovat všem, kdo pomohli, že před neštěstím druhých nezavírají oči.“

Jiří Karger připomněl, že veřejná sbírka byla předáním peněz rodině ukončena, ale pokud by ještě někdo chtěl dodatečně přispět, může tak učinit přes účtárnu Charity.