„Velkou přidanou hodnotou nového systému bude doplnění zvukového signálu o slovní informaci. Nové hlásiče budou informovat, proč siréna houká. Například první středu v měsíci se lidé dozvědí, že je to z důvodu pravidelné zkoušky sirén,“ vysvětlila Zuzana Matějčková, vedoucí krizového řízení města.

V rámci celé akce budou instalovány také lokální výstražné systémy pro včasný přenos informací o stavu hladin toků, zejména v případě náhlých povodní z přívalových dešťů.

„V Šumperku budou vybudovány dva hlásné profily pro snímání výšky vodní hladiny na Temenci a Bratrušovském potoku. Realizace celého projektu modernizace systému varování a informování obyvatelstva potrvá do konce roku 2020,“ dodala Zuzana Matějčková. Část nákladů na akci hradí dotace.