A na co by měly jít vybrané peníze? „Rádi bychom je využili na přestavbu charitních automobilů na levnější LPG i na nový vůz, který využijí charitní pracovníci na cesty ke klientům. Chtěli bychom také nakoupit kompenzační pomůcky do půjčovny, podpořit činnost Centra pro rodinu a Poradny pro ženy a dívky v Šumperku. Kam přesně peníze poputují, ještě rozhodne komise Arcidiecézní charity Olomouc," vysvětlila ředitelka Charity Šumperk Marie Vychopeňová.

Tříkrálová sbírka v Šumperku.Sečteno už má také Zábřežsko. V obcích koledoval rekordní počet tří set čtyřiceti skupinek, jimž se podařilo vybrat nejvyšší částku v historii konání sbírky – přesně 1 181 551 korunu.

Charita Javorník, která působí v regionu Jesenicka, výtěžek Tříkrálové sbírky stále ještě počítá. Vybraná částka již přesáhla 260 tisíc korun. Zatím nejvíce peněz, přes dvacet tisíc korun, darovali lidé ve Velké Kraši. Výtěžek Tříkrálové sbírky na Jesenicku se ještě významně zvýší. Chybí sečíst největší města v regionu, jako je Jeseník a Zlaté Hory.