Začal advent, pro křesťany doba očekávání velkého svátku – narození Spasitele. Toho období trvá čtyři neděle. Ve Starém zákoně to je doba, kdy tři mudrci z východu putovali za světlem betlémské hvězdy. Slovo adventus znamená příchod a myslí se jím příchod Vykupitele Ježíše Krista. Bohoslužby provázelo také požehnání adventním věncům. Jejich tradice je mnohem mladší než sám advent. Svůj počátek má v letech první světové války. Vánoce bývaly během války dobou příměří. Rodiny v očekávání návratu mužů z fronty zapalovaly o nedělích postupně čtyři svíce na věncích. Zažehnutí té poslední znamenalo, že setkání je už přede dveřmi.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY ZE ŠUMPERSKA A JESENICKA

Moje Šumpersko a JesenickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika