Rodák z Jeseníku se jako čtenář k literatuře dostal dřív, než se pustil na právní dráhu.

„Měl jsem k ní vztah už od doby, co jsem se naučil číst. Pro právo je ostatně předpoklad mít vztah k psanému slovu,“ popisuje, jak jdou dohromady tak rozdílné obory, jako je spisovatelství a advokacie.

Od prvního ťuknutí do klávesnice po vytištění knihy uplynulo více než pět let. Výsledkem je více než čtyřsetstránkový thriller s kriminální zápletkou. Pražský advokát Petr Cihlář v něm musí dokončit obchod týkající se fotovoltaické elektrárny v Jeseníkách. Závisí na tom vysoká odměna pro jeho zaměstnavatele, ale také Cihlářova vlastní kariéra. Součástí příběhu jsou smrt venkovského pobudy či nevysvětlitelný požár skladu.

Přestože by tomu námět knihy napovídal, příběh je od začátku do konce vymyšlený. Jednou z povinností advokáta je ostatně o konkrétních případech mlčet.

„Určitě jsem ale čerpal ze znalostí prostředí, a to zejména Jesenicka, z kterého pocházím,“ říká autor.

Řada známých míst

Lidé z Jesenicka ostatně řadu míst z tohoto regionu v knize poznají. Některá místa jsou jmenována konkrétně, jiná jsou fiktivní, ovšem poskládaná ze skutečných reálií.

„Velká část děje se odehrává ve vymyšlené obci Bartoškov. Pozorný čtenář ale najde řadu jiných vesnic, ze kterých by dokázal Bartoškov poskládat,“ poznamenává František Čech.

V Jeseníku žil do svých osmnácti let. Poté absolvoval právnickou fakultu v Praze, studijní a pracovní zkušenosti získával také ve Spojených státech, Velké Británii a Austrálii. Právě odstup mu pomohl poznat výhody, které Jesenicko má.

„Lépe jsem si uvědomil, čím je ten kraj zajímavý a specifický. Člověku začne chybět větší prostor a příroda kolem. V okamžiku kdy v tom žijete, vám to přijde přirozené,“ objasňuje rodák z Jeseníku.

O další knize zatím neuvažuje.

„Už mám rodinu a svou právní praxi, která mě dost zaneprázdňuje. Ale možná to ve mě uzraje,“ uzavírá František Čech.