Bývalá ředitelka olomoucké pobočky Českého statistického úřadu Jana Jiroušová a zaměstnankyně statistiky Mária Dvořáková žalovaly svého zaměstnavatele pro podezření ze šikanování a diskriminace. Zatímco Dvořáková před týdnem u soudu vyhrála, byť rozhodnutí ještě není pravomocné, Jiroušová spor do konce nedotáhla. Vinu dává právě advokátce, která pozdě podala odvolání a soudkyně řízení zastavila.Na advokátku Janu Hamplovou již Jiroušová podala stížnost. Stejně tak Dvořáková, kterou zase Hamplová i přes vítězství v procesu připravila o možnost domoci se odškodnění za ušlou mzdu. Nejsou jediné, které se obrátily se stížností na právničku na Českou advokátní komoru.

„Chybu udělala, a to zásadní a hned dvakrát. Já jsem se tak nemohla pokusit právně domoci morálního zadostiučinění ani finančního odškodnění. Navíc jsem musela zaplatit náklady řízení protistraně a samozřejmě služby advokátky,“ uvedla dnes již bývalá ředitelka statistiky Jiroušová. Právničce vyčítá, že nejprve chybně v žalobě označila žalovaného, statistický úřad, a poté nedodržela lhůtu pro podání odvolání. O tom, že soudní řízení je pravomocně ukončeno, se Jiroušová podle svých slov nedozvěděla od advokátky, ale teprve poté, co jí soud zaslal zpět důkazní materiály ze spisu. To už bylo usnesení o zastavení řízení několik měsíců pravomocné.

„Po dobu, co mě zastupovala, se zapírala a rušila dohodnuté schůzky. Její jednání neodpovídalo etice advokáta, proto jsem se obrátila na Českou advokátní komoru,“ vysvětlila Jiroušová. Právnička Hamplová ale odmítá, že by jakkoli procesně pochybila. „Když vznikla nejasnost v označení žalovaného, což se stalo až rok od podání žaloby, navrhla jsem, že žalobu podáme znovu. Jiroušová nesouhlasila a požadovala odvolání. To už ale bylo dva dny po lhůtě. Nové podání již podat nechtěla a rozhodla se spor ukončit,“ oponovala advokátka. Na Hamplovou letos podala stížnost i Dvořáková. Tvrdí, že advokátka nereagovala na výzvu soudu a nechala uplynout stanovenou lhůtu, čímž ji připravila o možnost domoci se finančního odškodnění za ušlou mzdu. „Soud ji vyzval, aby doplnila žalobu. Stačila jedna věta, ale ona to neudělala. Já jsem se o tom dozvěděla až ve chvíli, kdy soudkyně pravomocně rozhodla o tom, že můj nárok se zamítá. To už jsem nemohla nic dělat. Nakonec jsem jí vypověděla plnou moc a našla si jiného advokáta, který kauzu dovedl k úspěšnému konci,“ uvedla Dvořáková.

Také v tomto případě advokátka pochybení odmítá: „O tom koneckonců svědčí i vítězný spor. Nároky paní Dvořákové byly ovšem velmi nestandardní a její požadavky na můj čas byly nesplnitelné. Dnes lituji, že jsem zastoupení neukončila a snažila se to zvládnout,“ reagovala advokátka Hamplová.
Bývalá ředitelka Jana Jiroušová a Mária Dvořáková se obrátily na Hamplovou, aby je zastupovala v kauze, v níž poukazovaly na šikanu a diskriminaci na pracovišti statistiky, odkud je před dvěma roky nakonec vyhodili. Soud před týdnem rozhodl, že Dvořáková dostala výpověď neoprávněně. Na advokátku si již vloni stěžoval i Jiří Fibinger, kterého Hamplová zastupovala ve sporu kolem prodeje domu v Olomouci.