Změnu nepřinesla ani první schůzka se starosty, neziskovými organizacemi, odbory a školami, kterou svolal šéf jesenické oblasti Martin Navrátil.

„Setkání se mělo uskutečnit už zhruba před měsícem, ale vstup agentury probíhá váhavě. Je to naprosto nová věc, takže praxe naráží na překážky, kterými se musí projít,“ vysvětlil pětiměsíční prodlevu fungování agentury Martin Navrátil.

První hmatatelné výsledky se ale neobjeví ani do měsíce. Většinu tříhodinového jednání totiž vyplnila pouze diskuse o jednacím řádu a memorandu o spolupráci, což účastníci vnímali hodně kriticky.

„Z tohoto jednání mám smíšené pocity,“ zhodnotil schůzku místostarosta Jeseníku Jiří Staňa (SZ). Jeho kolegové byli mnohem ostřejší.

„Pracovníci agentury přišli absolutně nepřipravení. Vše, o čem jsme mluvili, mělo být předjednáno a my k tomu měli dát jen doplňující věci. Měl jsem za to, že zvolíme předsedu, místopředsedu a utvoříme organizační struktury, abychom konečně mohli začít pracovat,“ řekl hodně roztrpčeně starosta Bílé Vody Miroslav Kocián (nez.).

„Očekával jsem konkrétní kroky, schválení dokumentů, struktur, kdo bude mít odpovědnost za výsledky. Měli jsme určit formy a metody, jak cílů dosáhnout,“ přidal se starosta Uhelné Ludvík Juřík (KDU-ČSL).

„Jednání bylo obecné. Chápu, že je to únavné a lidi jsou otrávení, ale musíme udělat nástroj, jak problémy regionu řešit. Pevně věřím, že příště se už objeví návrhy projektů,“ postavil se ke kritice Martin Navrátil.

Schůzku chce znovu svolat přibližně do měsíce. Do té doby musí navrhnout, jakým způsobem se bude pracovat. Zatím totiž neví, zda o navrhovaných projektech budou hlasovat zástupci mikroregionů nebo skupiny odborníků z oblasti školství, sociální sféry, kultury.