Z podrazu viní neziskové organizace, starostové obcí a Romové z Jesenicka Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách. Až na setkání v Jeseníku se oficiálně dozvěděli, že ze sto milionů korun, které měly ve dvanácti lokalitách nastartovat řešení romské problematiky a které osobně při vzniku agentury přislíbila uvolnit ministryně vlády pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková, nepřijde na Jesenicko ani koruna. Agentura může po vnitřním auditu jen radit.

„Agentura měla mít specifický nástroj, a to peníze rychle používat formou objednávek. Z usnesení vlády jsme tak začali pracovat, ale audit prokázal, že tato zkratka je neoprávněná,“ řekl Martin Navrátil, který má v agentuře na starosti Jesenicko a Přerov. Tím všechny účastníky jednání šokoval.

Audit vše změnil

Vnitřní audit udělal přítrž všem plánům a pohřbil měsíce práce desítek lidí. „Jak je možné, že se na to přišlo až teď? Copak vláda neví, jaký má být postup? Je za to někdo zodpovědný a bude potrestán? V důsledku opět dostaneme přes prsty my,“ netajila rozhořčení starostka Velké Kraše Vlasta Kočí (nez.).

Martin Navrátil přivezl do Jeseníku nepříznivých zpráv více. Upozornil, že pro příští rok nerozdělí agentura ani korunu a finance se budou muset shánět z jiných zdrojů. Jak ale zdůraznil, on optimismus neztrácí.

„Dopad, který vypadá na první pohled katastrofálně, není tak zlý. Najdeme cesty, jak zaplatit zpracování projektů, aby je neplatily neziskové organizace,“ slíbil Navrátil.

„Budeme se scházet bez toho, abychom hlasovali o rozdělování financí. Pro mě je důležité, že je třeba se scházet, vyměňovat si zkušenosti. Pomoc agentury bude personální a expertní,“ dodal Navrátil.

Starostové v budoucnost agentury moc nevěří

Další aparát dobře placených lidí, kteří budou jen radit, ale obce ani neziskové organizace nechtějí.

Vláda podle nich jen dokázala, že obavy z toho, že vznikla další zbytečná a z daní zaplacená instituce, byly oprávněné. „Je to bezzubá agentura. K čemu tady je?“ ptal se starosta Uhelné Ludvík Juřík (KDU-ČSL).

„Mě agentura zklamala. Psali jsme projekty a najednou bez varování byl vyhlášen stop stav a vše je překlopeno na poradenství. Nejsem si jistá, že v příštím roce budu na jednání jezdit. Jsme neziskovou organizací a pro mě to je šedesát kilometrů cesty a můj čas. Byli jsme zvyklí si vše řešit sami, takže budeme pracovat zase stejně,“ netajila rozhořčení Sieglinde Mimrová, ředitelka Diakonie v Travné.

Kritice se neubránil ani místostarosta Jeseníku Jiří Staňa (nez.), který na rozdíl od svých kolegů ve schopnosti agentury věřil. „Já jsem si tedy práci agentury představoval jinak. Měl jsem pocit, že to pomůže vytvořit kanál, kterým sem natečou peníze na řešení romské problematiky, a nebudeme si nalhávat, že tato problematika něco stojí,“ přidal se Staňa.

Agentura se od počátku potýkala s problémy. Oficiálně vznikla prvního ledna, ale pracovat začala až o několik měsíců později. Jejím hlavním cílem bylo řešit problémy s prací, vzdělaností a bydlením u romské menšiny.

U obcí i neziskových organizací agentura narážela na nedůvěru a podle starostů byl tento pocit oprávněný. Na webových stránkách agentury stále není o auditu ani jeho důsledcích ani zmínka a dokonce ani zaměstnanci neví, co se přesně děje.

„Připadá mi to šílené. Pro mě je to šok. O problémech jsem se dozvěděla až z médií, nikdo mě oficiálně o ničem neinformoval,“ řekla Martina Mařáková z Jesenické rozvojové, která pro agenturu pracovala na poloviční úvazek. Její práce tento měsíc končí.