Novou podobu by mělo dostat za zhruba sto padesát milionů korun během patnácti etap. Schůzku místy provázely emoce.

Architekti z brněnského studia Kynčl Knesl řešili území mezi ulicemi Langrova, Temenická, Šumavská a Bratrušovským potokem.

Jedním z úkolů bylo navýšit počet parkovacích míst. Těch na sídlišti chybí zhruba tisícovka. Mezi ulicemi Erbenova a Šumavská je tak navržen nižší parkovací dům.

Pozornost věnovali také obnově zeleně nebo úpravě koryta Temence a Bratrušovského potoka.

Ovál bude překážet?

Veřejná prostranství by měla místy vypadat výrazně jinak. Podél podniku Blue Star a potravin Sever má vést centrální alej, která vyústí na prostranství před školou.

„Hlavní veřejný prostor před školou jsme pojali jako velké dětské hřiště. Mohly by tam být kopečky se skluzavkami, pískoviště, trampolína nebo malá lezecká stěna. Je to místo, kde se koncentrují děti od šesti do patnácti let,“ řekl architekt Jakub Kynčl.

Právě podoba prostranství se stala terčem jedné z připomínek.

„Hlavní pohyb lidí je tou alejí a dále dozadu do sídliště. Vy jste tam namalovali cyklistický ovál a hřiště, kde budou lítat děcka. Podle mě tam ten ovál překáží a centrální alej by měla pokračovat až dozadu,“ namítal jeden z přítomných obyvatel.

Proč nebyla anketa či dotazník?

Zazněly i výhrady k umístění parkovacích míst nebo k tomu, že studii nepředcházela širší debata s veřejností.

„Proč nebyla studie dávno na stránkách města, proč se neuskutečnila anketa či dotazník?“ ptal se Ladislav Sebök.

Podle starosty Tomáše Spurného materiál vznikl, aby mohlo město čerpat na obnovu území peníze ze Státního fondu rozvoje bydlení.

„Co vám tu dnes prezentujeme, není konečná verze. Budeme naslouchat vašim připomínkám. Se zástupci z jednotlivých společenství vlastníků či družstev budou společně projednávány další realizační stupně tohoto projektu,“ řekl.

Návrh urbanistické studie je k dispozici na webu města. Připomínky k němu mohou lidé posílat do konce ledna na e-mail sidliste@sumperk.cz.