„Stromy jsou ve špatném stavu a ohrožují bezpečnost chodců. Téměř všechny ostatní lípy pak čeká jako každý rok pravidelná údržba – větší či menší redukční řez, případně vazba větví ocelovými táhly,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje zábřežské radnice Václav Doležal.

Město zároveň vysadí třicet nových stromů – velkolistých či srdčitých lip. V aleji dnes roste 138 stromů, kácení se týká v naprosté většině těch, které stojí na straně k městu.

V zájmu zachování rozmanitosti populace brouků se asi tři pokácené kmeny nechají volně položené – budou tvořit takzvané broukoviště.

Kácení a nová výsadba si vyžádá jeden a půl milionu korun. „Žádáme o dotaci, ta by mohla uhradit až sedmdesát procent nákladů,“ řekl Doležal

Současná probírka je dalším dílem postupné obnovy aleje, která začala v letech 1996 a 1997. Tehdy město nechalo pokácet 47 lip zejména v zadní části hráze blíž k trati. Stromy tehdy utrpěly vypuštěním a čištěním rybníka a úpravou jeho břehů a byly ve velmi špatném stavu.

Kácení před patnácti lety provázely protesty občanů, městu hrozila dokonce pokuta České inspekce životního prostředí, nakonec ale radnice svůj postup obhájila.

Z původní nové výsadby však zbyly snad jen tři stromy, ostatní bylo nutno opakovaně vysazovat, protože se staly terčem vandalů.

Alej na hrázi rybníka Oborník je významný krajinný prvek, odborníci se shodují, že vykácet ji celou naráz a znovu vysadit je nepřípustné. Obnova bude dál probíhat postupně.