Strážníkům chtějí asistovat i vysokoškoláci

Jeseník – Strážníkům v Jeseníku by měli brzy pomáhat asistenti prevence kriminality. Na čtyři pozice se ke konci prosince hlásila desítka uchazečů. „Oproti Šternberku nebo Šumperku se nám hlásí nepoměrně více lidí. Jsou mezi nimi středoškoláci i jeden vysokoškolsky vzdělaný člověk," řekl ředitel Městské policie Jeseník Miroslav Táborský.

Úkolem asistentů bude zejména pracovat s problémovými lidmi ve městě. Měli by je odradit od jednání, které by pak jako přestupky museli řešit strážníci. Ze čtyř asistentů má být jedna žena. Ta se zaměří na děti. „V Jeseníku se zhušťuje doprava, měla by děti provázet na vycházky, do parků a podobně," dodal ředitel Táborský.

Zahájení práce asistentů závisí na tom, kdy na jejich místa získá samospráva dotaci. Superhrubá mzda asistenta se bude pohybovat okolo osmnácti tisíc korun. (pek)

Jesenická alej uspěla v anketě

Jeseník – Alej nářků ve Smetanových sadech v Jeseníku se stala Alejí roku 2016 v Olomouckém kraji. Stromořadí získalo nejvíce hlasů veřejnosti, konkrétně 211. V celore­publikovém pořadí se umístilo na osmém místě z dvaapadesáti nominovaných.

Alej nářků stojí podél řeky Bělé. Tvoří ji jedna, místy dvě řady stromů, zejména buků. Nejstarší exempláře jsou staré 190 let. Alej nechal vysadit v roce 1827 továrník a starosta města Josef Raymann. Bylo to v době, kdy ve městě propukl hladomor. Vysazením aleje a založením přilehlého parku se pokoušel zmírnit důsledky krize.

Cílem ankety je mapovat historické aleje, ale také přiblížit jejich příběhy nebo upozornit na význam stromořadí v krajině. Řadu alejí vedoucích podél silnic nechávají správci komunikací v posledních letech vykácet. (pek)

V Žulové funguje bytová poradna

Žulová – Poradnu pro lidi v bytové nouzi zřídili v Žulové. Nachází se na Mariánském náměstí, otevřena je od pondělí do čtvrtku vždy od 8 do 16 hodin, ve středu až do 18 hodin. Trojice preventistů pomůže lidem žijícím v mikroregionu Žulovsko s tvorbou rodinných rozpočtů, řešením problémů s dluhy či zpracováním a vyjednáváním splátkových kalendářů. Služba je bezplatná. (pek)

Proberou budoucnost rybníků

Uhelná – Budoucnost obecních rybníků bude tématem Hovorů u plotu, které se uskuteční ve středu 18. ledna v zasedací místnosti klubu obce Uhelná. Diskusní večer začíná v 17 hodin. (pek)

Firma zaplatila dětské hřiště

Supíkovice – Firma Touax, která působí v Supíkovicích, věnovala místní samosprávě sto tisíc korun. Ty poslouží na úhradu nákladů spojených s výstavbou dětského hřiště v místní části Kolonky. Firma Touax vyrábí obytné kontejnery. Je jedním z největších zaměstnavatelů na Jesenicku. (pek)

Skauti zvou do svých kluboven

Zlaté Hory – Den otevřených dveří pořádají v sobotu 14. ledna ve svých klubovnách zlatohorští skauti. Lidé budou moci navštívit klubovnu skautů a vlčat na Dřevěnce v zahrádkářské kolonii i klubovnu světlušek a skautek v budově ZUŠ v Nádražní ulici. Akce se koná od 14 do 17 hodin. (pek)

Na Jesenicku nově třídí odpad

Jesenicko – Změny ve třídění odpadů platí od nového roku na Jesenicku. Do modrých kontejnerů nyní patří pouze papír a karton. Do žlutých nádob mohou lidé odhazovat kromě plastů nově také nápojové obaly, takzvané tetrapaky, a kovy. Změna se týká kontejnerů, které obhospodařují Technické služby Jeseník. (pek)

Rozhledna nad Rapotínem bojuje o titul

Rapotín – O vítězství v anketě Rozhledna roku bojuje nově postavená rozhledna Bukovka u Rapotína. O vítězi rozhodne veřejnost v e-mailovém hlasování. Kdo chce rapotínskou vyhlídkovou věž podpořit, do předmětu elektronické zprávy na adresu rozhledna-anketa@centrum.cz musí uvést číslo šest. Hlasování končí 31. ledna 2017. Anketu pořádá Klub přátel rozhleden. Celkem do ní nominoval šestici nových vyhlídek. (pek)

Obec lidi seznámí s protipovodňovou ochranou

Vikýřovice – Ochranu proti povodním připravuje obec Vikýřovice. Lidé se budou moci s připravovaným záměrem seznámit na prezentaci, která se uskuteční ve středu 18. ledna v restauraci Pod Trámky ve Vikýřovicích. Akce začíná v 16 hodin. (pek)