Metr a půl vysoký anděl na levé straně oltáře byl poslední z plastik svatostánku, který prodělal očistnou kúru v rukou restaurátorů. Jejich úkolem bylo především vrátit dřevěným sochám původní barevnost z 18. století. „Přemalba z 19. století odpovídala dobovému trendu. Tělové partie dostaly růžový odstín, zatímco původně byly bílé. Dříve zlacenou drapérii překryla modrá se šablonovou malbou. Všechno nepůvodní jsme odstranili a dílo završili retuší poškozených míst,“ řekl restaurátor Dušan Rohlík. Oltář na první pohled vypadá jako mramorový. Imitace mramoru byla pro české země, kde byl nedostatek tohoto ušlechtilého kamene, typická. Restaurování historického oltáře si vyžádá přes půl milionu korun, zdrojem jsou sbírky věřících.