Pietního aktu spojeného s odhalením desky se i přes nepříznivé počasí účastnilo velké množství lidí. Mezi nimi zástupci policie, místní samosprávy, Vlastivědného muzea Jesenicka či německého velvyslanectví.

Osud Antona Guhra zmapovali historici Vlastivědného muzea Jesenicka a Slezského zemského muzea v Opavě.

„Anton Guhr byl jediným důstojníkem meziválečného československého četnictva, který padl při výkonu služby. Přesto jeho osud dlouhou dobu zůstával širší veřejnosti neznámý,“ uvedl Ondřej Kolář, vedoucí oddělení historického výzkumu ze Slezského zemského muzea. Ten našel v archivech podrobnosti k událostem z prvních let mladé Československé republiky.

Prázdninová rekonstrukce v MŠ Šumavská Šumperk.
Místo toalet či herny staveniště. Řemeslníci finišují s pracemi ve školách

Anton Guhr nastoupil k četnictvu již v době rakousko-uherského mocnářství. Sloužil na různých pozicích v západním Slezsku a postupem času se vypracoval do důstojnické hodnosti. V předvečer první světové války v roce 1914 nastoupil do úřadu okresního četnického velitele v Jeseníku. V této funkci přečkal válečná léta i komplikované počátky Československé republiky.

Navzdory svému německému původu a špatné znalosti češtiny Guhr zůstal ve službě. Čeští nadřízení jej hodnotili jako schopného velitele, který si úspěšně počínal v boji s kriminalitou i při zvládání národnostních a sociálních nepokojů v pohraničí.

Osudným se mu stal 13. srpen 1920. Tehdy ve Zlatých Horách proběhly demonstrace proti odvodům občanů německé národnosti do československé armády. Dav také žádal propuštění mladíků z nedalekých Heřmanovic, kteří byli zatčeni za neuposlechnutí povolávacího rozkazu.

Velká kotlina v Jeseníkách. Botanický výzkum v červenci 2022.
Ve Velké kotlině odhalili nové či desítky let nepozorované druhy

Přestože požadavku bylo vyhověno, nepokoje pokračovaly. K obnovení pořádku byl povolán četnický oddíl, složený převážně z nezkušených nováčků.

„Okresní velitel Anton Guhr se pokusil předejít konfrontaci a vyjednávat. Když zjistil, že jeden z demonstrantů je ozbrojen revolverem, pokusil se jej legitimovat a zbraň mu zabavit. Neznámý muž však na četnického důstojníka z bezprostřední blízkosti vystřelil a na místě jej zabil,“ popsal smrt policejního důstojníka Ondřej Kolář. Zaskočení četníci bez rozkazu vystřelili do davu. Palba si vyžádala tři životy.

Následné vyšetřování identitu Guhrova vraha neodhalilo. Případ byl rychle uzavřen, aby se předešlo dalším nepokojům.