„Detektor kovů dal archeologii netušené rozměry. Díky jeho využití se množí kovové nálezy, které nám dříve unikaly," říká tento drobný muž.

K práci archeologa přivedl Jakuba Halamu zájem o historii. Už na gymnáziu ho bavil dějepis a ve čtvrtém ročníku se rozhodl pro studium archeologie na pražské univerzitě.

V té době se začal budovat silniční obchvat Postřelmova. „Vypomáhal jsem tehdy ještě jako vysokoškolský student s dokumentací odkrývaných objektů. Díky Vladimíru Gošovi, tehdejšímu muzejnímu archeologovi, který tento výzkum vedl, jsem nakonec získal trvalé zaměstnání," vzpomíná na své začátky Jakub Halama.

Od poloviny srpna pokračuje v průzkumu jihovýchodního okraje Dubicka, kde se nachází původní sídliště obyvatel pozdní doby bronzové. Obec se rozhodla postavit další ulici, která do této historicky cenné lokality zasahuje.

Úkolem Jakuba Halamy je oblast nejprve prozkoumat. Snaží se tak nejen získat maximální množství poznatků o životě zdejších původních obyvatel a lokalitách, kde pobývali, ale také zachovat relikty, které tu zanechali.

„Za posledních pět let, co s přestávkami pracuji v Dubicku, se podařilo najít dvě stovky pozůstatků obydlí, potravinových sklípků, odpadních jam a podobně, " vysvětluje mladý archeolog. Asi nejzajímavějším nálezem je podle něj zlomek bronzového náramku, který objevil náhodou v hromadě odstraněné zeminy.

Poslední tři roky má totiž při své práci k dispozici detektor kovů. Přístroj používá při bádání, jako je právě záchranný archeologický výzkum v Dubicku, ale také při prospekcích. Jedná se o povrchové sběry při vyhledávání nových, archeologicky významných lokalit.

Navzdory všeobecně rozšířenému názoru, že amatérští detektoráři stěžují práci archeologů, vykrádají naleziště, případně ničí vzácné artefakty, má s nimi Jakub Halama převážně dobré zkušenosti.

„Spolupracuji s mnoha zapálenými laiky na Mohelnicku. Ty nejbližší nazývám svou detektorovou družinou," usmívá se archeolog.

S mnoha vzácnými nálezy se sice na internetu čile obchoduje, ne každý detektorář však podle muzejního archeologa jde po penězích. V Moravičanech a okolních obcích působí mnoho starousedlíků včetně několika členů Halamovy takzvané detektorové družiny, kterým záleží na jejich regionu.

„Sami sebe v podstatě pasovali do role hlídačů před případnými nepoctivci," uzavírá šumperský archeolog a cestovatel Jakub Halama. Autor: Jana Franková