Na ploše, kterou archeologové prozkoumávají, stávaly původně dva domy. Třetí byl na místě nynějšího parkoviště. „Šlo o dva domy s malým dvorkem v traktové části a hospodářským zázemím. Odhalili jsme i kamennou klenbu sklepa, který byl pod centrální částí domu," řekl archeolog Tomáš Zeman z obecně prospěšné společnosti Archaia Olomouc, která průzkum provádí.

Kdy byl dům postavený, nedokáží archeologové v této fázi průzkumu ještě určit. Na tuto otázku odpoví až další zkoumání. Přibližnou představu ale mají.

„Do kamene se domy obecně v tak malých městech přestavovaly většinou v šestnáctém až sedmnáctém století. Do té doby byly domy hrázděné dřevohlinité, jaké jsou ještě dnes známé například z Německa. Kámen byl tehdy drahou surovinou," vysvětlil Tomáš Zeman.

Archeologové nyní doufají, že v suterénu domu najdou pozůstatky ještě starší zástavby z období vrcholného až pozdního středověku. Náznaky starších odpadních úrovní již zjistili v dvorním traktu parcely.

Z nejspodnějších vrstev získali střepy keramických nádob, které pocházejí z druhé poloviny třináctého století, tedy z doby krátce po založení města. Pozůstatky hradeb ale nenašli. Linie původního městského opevnění zřejmě vedlo o několik metrů dál od zkoumané lokality směrem k pasáži.

Archeologický průzkum zde skončí příští týden. Pak už si místo přeberou stavbaři. Ti zde vybudují penzion s restaurací v přízemí.