Pohřebiště archeologové našli pod hradbami v horní části staveniště. „Pravděpodobně se jedná o těla luteránů pohřbených zde za třicetileté války. Našli jsme pozůstatky od dospělých jedinců až po novorozence. Dvaceticentimetrová kostřička byla patrně potraceným lidským plodem,“ přiblížil nález archeolog Vlastivědného muzea v Šumperku Jakub Halama. Existenci hřbitova potvrdil i městský historik Drahomír Polách. „Luteráni zřídili v roce 1606 pohřebiště v dnešních Jiráskových sadech. Po bitvě na Bílé hoře jim v roce 1624 bylo vyčleněno místo vpravo od nové brány. Ta stála v dnešní Lužickosrbské ulici,“ řekl historik.

„Předpokládám, že se na tomto místě pohřbívalo čtyři až pět let. V roce 1628 bylo vydáno Obnovené zřízení zemské, podle něhož museli evangelíci přestoupit na katolictví nebo opustit zemi,“ vysvětlil Polách. Tělesné pozůstatky nyní leží v depozitáři šumperského muzea. V nejbližších týdnech poputují do Brna k antropologickému určení. „Odborníci stanoví například jejich stáří, pohlaví a nemoci, kterými trpěli,“ sdělil Halama. Otázkou zůstává, kolik lidí bylo na místě někdejšího obranného příkopu pohřbeno. „Odhaduji, že se jednalo nepochybně o několik desítek lidí. Vyplývá to z počtu obyvatel Šumperka a úmrtnosti v té době,“domnívá se Polách. Odborníci z muzea hovoří minimálně o dvou stovkách zemřelých. Těla totiž ležela v několika vrstvách nad sebou.

Do minulosti, kterou se archeologům přímo v centru Šumperka podařilo odkrýt, mohou zájemci nahlédnout až do konce tohoto měsíce na výstavě nazvané příznačně Minulost odkrytá bagrem. Zhlédnout ji mohou v šumperském muzeu.