Objevili řadu kamenných nástrojů - dlátko, pilku, škrabadlo a rydlo a také kameny opracované pravěkými lidmi.

Nálezy jsou asi třináct tisíc let staré. Pocházejí z osídlení z mladší doby kamenné – magdalénienu. Je to období lovců sobů a koní a také tvůrců kostěných a parohových ozdob známých například z jeskyní Moravského krasu, ale i z Francie.

„Loštická lokalita je unikátní v tom, že pro magdalénien bylo typické spíš osídlení jeskyní. Místa s osídlením pod širým nebem jsou na našem území pouze dvě – v Kobylance u Hranic a v obci Maloměřice-Borky u Brna,“ řekla Zdeňka Nerudová. Význam lokality podle ní spočívá i v tom, že se nachází v oblasti, odkud paleolit dosud není znám - výjimkou jsou nedaleké Mladečské jeskyně, Pazourky na Kozím vrchu objevil poprvé v roce 1994 občan Loštic Petr Holiš, a to díky povrchové skrývce prováděné v kamenolomu před započetím těžby kamene. Spolu s památkářem Karlem Faltýnkem tady pak pozůstatky po pravěkých lidech řadu let intenzivně sbíral. Před rokem se odborného průzkumu lokality ujali Nerudovi – specialisté na období pravěku.
„Za rok budeme ve výzkumu pokračovat. Místo nálezů je na okraji lomu, těžba se k němu sice přiblíží, ale neměla by se ho nijak narušit,“ řekla archeoložka Zdeňka Nerudová.