Vítěz výběrového řízení, architekt Štěpán Tomas, se rozhodl, že do funkce nenastoupí. Proto byl osloven druhý v pořadí, ale i ten se rozhodl, že funkci nepřijme kvůli pracovnímu vytížení, stejně se vyjádřil i architekt, který se umístil na třetím místě. Proto vedení města rozhodlo, že bude vypsáno nové výběrové řízení.

O zřízení funkce městského architekta rozhodli radní loni. Fungovat by měl na základě smluvního vztahu, město počítá, že jeho služby ročně vyjdou na částku kolem 240 tisíc korun.

Náplní na této pozici by měla být především spolupráce s odborem strategického rozvoje a investic a také konzultace s firmou, která pro město vytváří územní plán.

Podobně se tak rozhodlo město Jeseník, pro které architektka pracuje již třetím rokem.