Německy psané dokumenty jsou součásti magistrátních soudních spisů uložených v archivním fondu města Šumperka.

Konkrétně se jedná o šedesát stran korespondence převora Alexandra Přerovského z let 1682 až 1685 a více než pět set stran protokolů procesů procesů z let 1679 až 1692, které obsahují i přípis ohledně kata.

Čarodějnické procesy na Šumpersku a Jesenicku trvaly od roku 1622 do konce 17. století. Na Jesenicku byla jako domnělé čarodějnice zabita více než stovka obyvatel. V Losinách bylo obětí 56, v Šumperku 25.