Projekt pod mottem „Normální je pracovat!“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

„Cílem projektu je pomoci osobám bez domova, které jsou znevýhodněny na trhu práce kombinací faktorů, jakými jsou například nízká kvalifikace, vyšší věk, opakující se dlouhodobá nezaměstnanost, výkon trestu a podobně. Důsledkem výše uvedených faktorů je často osobní rezignace jedince a jeho sociální izolace. Armáda spásy proto chce vybraným uchazečům z této skupiny osob nabídnout po dobu třinácti měsíců zaměstnání a to nejen ve svých vlastních střediscích, kde bude nabídnuta práce v kuchyních a prádelnách Azylových domů, ale také po domluvě se zástupci měst ve svěřených prostorách města, kde bude vykonávána práce běžné údržby a úklidu,“ vysvětlil vedoucí šumperského střediska Armády Spásy David Jersák.

Současně s účastníky projektu budou situaci řešit sociální pracovníci, cílem je, aby lidé byli schopni si práci udržet.

V Šumperku bude v rámci projektu vytvořeno deset pracovních míst, polovina účastníků projektu bude pracovat v kuchyni Armády spásy a druhá polovina bude mít na starost údržbu prostor azylového domu a dalších prostor ve městě.

„Zájemci projdou v srpnu výběrovým řízením a s úspěšnými uchazeči bude od září uzavřen pracovní poměr na dobu třinácti měsíců,“ dodal Jersák.

Případní zájemci o zařazení do projektu mohou informace rovněž najít na šumperské pobočce úřadu práce.