Zařízení bude umístěno na centrálních operačních sálech pro potřeby pacientů ortopedického oddělení a přišlo na dva a půl milionu korun.

Zavedení artroskopických operací znamenalo zásadní změnu v přístupu k operacím velkých kloubů. V minulosti bylo pro operaci v kloubu nutno provést rozsáhlý řez, který umožnil ortopedům ošetřit jeho poraněné struktury. Často ovšem i při takto rozsáhlém přístupu nebylo možno prohlédnout všechny nitrokloubní struktury.

„Zavedení operační artroskopie, při které je do kloubu zavedena kamera o velikost pěti a půl milimetru, nám umožnilo dokonale prohlédnout celý kloub. Nutno připomenout, že naše pracoviště patřilo mezi první oddělení v tehdejším Československu, které využívalo artroskopii k operacím,“ řekl primář ortopedického oddělení Šumperské nemonice Zdeněk Štěpán.

Nové artroskopické zařízení lékařům ortopedického oddělení umožňuje rozšířit operace o složité rekonstrukční výkony především v oblasti ramenního kloubu. Součástí nového zařízení je i nástrojové vybavení, které umožňuje zastavit krvácení i v kloubu naplněném tekutinou a tím snižuje pooperační krvácení a výrazně zkracuje pobyt pacienta na lůžku a jeho rekonvalescenci.

„K rekonstrukčním výkonům při artroskopických operacích kloubů používáme nejmodernější vstřebatelné implantáty. Zajímavou novinkou pro pacienty je i to, že při propouštění domů od nás mohou dostat barevné obrázky z průběhu vlastní operace,“ dodal primář Štěpán. Jeho oddělení loni zvládlo 980 atroskopických operací.

Při použití artroskopické věže na kůži nemocného udělá ortoped malý řez a vzniklým otvorem vsune do kloubu artroskop, což je nástroj podobný teleskopu napojený na videomonitor. Přes další malé otvory vsune lékař do kloubu nástroje a může operovat koleno, ale i rameno, kyčel, loket či jiné klouby v těle - bez velkého chirurgického řezu, jaký je nutný u klasické operace. Pacient je i díky tomu obvykle velmi rychle doma.

Šumperští ortopedi patří ke špičce v tomto oboru, v současné době oddělení i se svými ambulancemi léčí pacienty z rozsáhlého území Mohelnicka, Zábřežska, Štítecka, Jesenicka, Rýmařovska a Bruntálska. Vyhledávají ho však pacienti z celé České republiky a dokonce i ze zahraničí.